công an Đồng Tháp

null Phụ nữ Công an Đồng Tháp: Chủ động, đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ

Chi tiết bài viết Hoạt động đoàn hội

Phụ nữ Công an Đồng Tháp: Chủ động, đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ

Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tiến hành trong điều kiện kinh tế - xã hội của Tỉnh ngày càng phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới được bổ sung, hoàn thiện và thực thi. Bên cạnh những thuận lợi trên vẫn còn yếu tố tiềm ẩn, khó lường; tình hình tội phạm có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh xảy ra... đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho hoạt động của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Đồng Tháp nói riêng.

Với ý thức trách nhiệm “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”  thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội phụ nữ Công an các cấp đã bám sát vào yêu cầu, nhiệm vụ chính trị bằng cách cụ thể hóa từng nhiệm vụ công tác chuyên môn vào chương trình, kế hoạch công tác Hội hàng năm. Qua 5 năm thực hiện, từng cán bộ Hội viên đã khẳng định được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tiêu biểu như.   

Phụ nữ An ninh nhân dân phát huy tốt yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng an ninh nhân dân trong tình hình mới; cùng đồng đội chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo triển khai, thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, không để xảy ra bị động, bất ngờ; kịp thời tham mưu, giải quyết ổn định nhiều trường hợp tập trung khiếu kiện vượt cấp, đông người không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp.

Phụ nữ Cảnh sát nhân dân làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em, tham mưu triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý, giúp đỡ người thi hành án hình sự tại cộng đồng, người chấp hành xong hình phạt tù… Đặc biệt, đã hướng dẫn và triển khai tốt chiến dịch cấp Căn cước công dân cho người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa đất nước ta vào kỷ nguyên số.

Phụ nữ Tham mưu; Xây dựng lực lượng thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp hiệu quả về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh; tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng; thực hiện nghiêm quy định điều lệnh Công an nhân dân; sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy Công an tỉnh theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phụ nữ lực lượng Hậu cần đã tham mưu hướng dẫn thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ chiến đấu và xây dựng cơ bản; tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng; tham mưu thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo trang bị khẩu trang y tế, găng tay, nước sát khuẩn tay cho cán bộ, chiến sĩ làm việc tại các khu vực có nguy cơ cao, dễ lây nhiễm.

Ngoài việc phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn trong thực hiện các phong trào thi đua do Hội phụ nữ cấp trên phát động, dù ở cương vị nào, từng cán bộ hội viên luôn khẳng định được vai trò, vị trí của mình, luôn ra sức phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia các phong trào thi đua; tiêu biểu như phong trào “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và các phong trào thi đua của khác của Ngành Công an phát động.

Tại Hội nghị Tỉnh Đồng Tháp

 

Các cấp Hội phụ nữ đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, đã có 100% hội viên được học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước;  Chỉ thị, Nghị quyết của Ngành; Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các tài liệu tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của Ngành, của Hội về chuẩn mực người phụ nữ Công an nhân dân trong tình hình mới.

Thường xuyên động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên không ngừng học tập nâng cao kiến thức, trình độ, nhiều đồng chí sắp xếp hợp lý công việc gia đình, đơn vị tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Qua đó, đã có 180 đồng chí hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài ngành đáp ứng được yêu cầu công tác về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt, từ khi Công an tỉnh triển khai Đề án“Điều động lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn”. Tính đến nay đã có 22 đồng chí cán bộ nữ được điều động nhận công tác tại Công an các xã, thị trấn 9 đồng chí là Trưởng, Phó trưởng Công an xã, thị trấn. Dẫu còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng với tinh thần tự nguyện, chủ động, vượt khó cùng sự hỗ trợ tích cực của đồng nghiệp, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và giúp đỡ, tin yêu của nhân dân, cùng với các lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, các đồng chí cán bộ nữ đã tiếp cận ngay với công việc, chủ động tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân đẹp hơn trong lòng nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã 01 đồng chí được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh, 03 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng ủy Công an tỉnh (trong đó có 02 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh); 01 đồng chí được bổ nhiệm Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh; 30 đồng chí được bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, chỉ huy.

Không chỉ giỏi việc nước, từng hội viên phụ nữ Công an tỉnh luôn quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Những năm qua, các gia đình hội viên phụ nữ Công an tỉnh đều đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”. Tỷ lệ con hội viên đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi ngày càng cao, không có học sinh hư, không có học sinh vi phạm kỷ luật của nhà trường hoặc phạm tội và tệ nạn xã hội. Từng cấp Hội đã chủ động lồng ghép tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên về những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình và các chính sách, pháp luật liên quan đến công tác xây dựng gia đình hạnh phúc bằng nhiều hình thức đạt hiệu quả.

Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát Hội phụ nữ CA Tỉnh đã phối hợp Đoàn thanh niên đề xuất xin chủ trương của Đảng ủy Ban giám đốc CA Tỉnh cho phép vận động nguồn lực trong đoàn viên, hội viên công an toàn tỉnh và nguồn xã hội hóa để tổ chức thành các đoàn đi thăm, động viên, và tặng quà cho lực lượng Công an 8 xã biên giới đang ngày đêm thực hiện ở tuyến đầu phòng chống dịch bệnh.

Chủ động nghiên cứu đăng ký thực hiện nhiều công trình, mô hình, phần việc thiết thực hướng về cộng đồng, an sinh xã hội nhằm xây dựng hình ảnh đẹp của người nữ chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tiêu biểu như công trình “Hỗ trợ phụ nữ chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng” Công trình khởi nguồn từ Hội Phụ nữ Công an TP. Sa Đéc và Hội phụ nữ cơ sở Cảnh sát nhân dân I, được triển khai thực hiện từ tháng 3/2017 đến nay. Hội đã phối hợp với các bộ phận liên quan khảo sát chọn các trường hợp nữ chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, có ý chí vươn lên và mong muốn được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Hàng tháng, các Hội cử hội viên đến thăm hỏi, động viên, kiểm tra kết quả sử dụng vốn vay và thu hồi vốn định kỳ. Kết quả, kinh tế gia đình những chị em được hỗ trợ vay vốn từng bước ổn định cuộc sống, góp phần phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, hạn chế thấp nhất tình trạng tái phạm tội hoặc vi phạm pháp luật khác. Tính đến nay đã giúp đỡ tạo điều kiện cho 51 phụ nữ hoàn lương vay số tiền gần 1 tỷ 500 triệu đồng.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được các cấp Hội quan tâm thực hiện với 07 công trình, 102 mô hình, phần việc mang lại hiệu quả thiết thực nhân kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành. Định kỳ hàng năm, tổ chức phụng dưỡng được gần 80 lượt “Người có công”; thăm hỏi, tặng quà 163 lượt Mẹ Việt Nam anh hùng gia đình chính sách, tổng kinh phí trên 150 triệu đồng (Vượt chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ đề ra); tặng quà “Cây mùa xuân chiến sĩ” ở Đồn biên phòng, các đơn vị Bộ đội, trạm Hải quan và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Vận động cán bộ, hội viên và mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 17 căn nhà “Tình đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” (xây mới 08 căn, sửa 09 căn) cho hội viên, cán bộ, chiến sĩ và gia đình chính sách; phối hợp hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà “Đại đoàn kết” cho dân nghèo ở vùng biên giới.

Khám bệnh, cấp 878 suất thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, dân nghèo ở các xã vùng sâu; phối hợp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Báo Công an nhân dân tổ chức tặng 150 phần quà tổng trị giá 75 triệu đồng cho gia đình chính sách, người thuộc diện hộ nghèo ở vùng biên giới dịp Tết Nguyên đán; phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại xã vùng sâu kết hợp với khám, phát thuốc, chữa bệnh miễn phí cho bà con nhân dân, và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Với những hoạt động xã hội thường xuyên liên tục, đi đôi với hoàn thành tốt và xuất sắc công tác chuyên môn sẽ là động lực thúc đẩy từng cán bộ hội viên tích cực phấn đấu học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, những bóng hồng của Hội Phụ nữ Công an Đồng Tháp đã và đang từng ngày làm đẹp hơn hình ảnh người phụ nữ Công an Đồng Tháp bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trên vùng đất sen hồng.

Thành tích của Phụ nữ Công an Đồng Tháp trong nhiệm kỳ qua đã góp phần tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, tạo sự lan tỏa, động viên khích lệ phấn đấu thi đua giành thắng lợi mới trong công tác, chiến đấu.

                                                              Đoàn Diểu

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn