công an Đồng Tháp
Trang chủ Giới thiệu Công an tỉnh

Lãnh đạo Công an tỉnh

I. GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH 

- Đại tá NGUYỄN VĂN HIỂU

- Sinh ngày: 03/01/1964

- Quê quán: Xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh.

- Số điện thoại: Cơ quan 0693.626363, di động 0976684444.

- Địa chỉ mail: nvhieu1964@gmail.com     

II. PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

1. Đại tá TRẦN VĂN ĐOÀN

 

- Sinh ngày: 01/01/1967

- Quê quán: Xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Điều tra tội phạm

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Số điện thoại: Cơ quan 0693.620259, di động 0913887259.

- Địa chỉ mail: trandoan259@gmail.com     

2. Đại tá NGUYỄN THANH HẢI

 

- Sinh ngày: 01/5/1973

- Quê quán: Xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Số điện thoại: Cơ quan 0693.620909, di động 0918330009

- Địa chỉ email: thanhhai2019dt@gmail.com        

3. Đại tá VÕ THỊ HOÀI NGỌC

- Sinh ngày: 31/10/1977

- Quê quán: Xã Hòa An, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ANND

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

- Số điện thoại: Cơ quan 0693.626677, di động 0918055077

- Địa chỉ mail: vngochoai@gmail.com        

4. Thượng tá BÙI ĐỨC TÀI

- Sinh ngày: 02/05/1979

- Quê quán: Xã An Châu, huyện Đồng Hưng, tỉnh Thái Bình

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ CSND

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Số điện thoại: Cơ quan 0693.620979, di động 0976666999

- Địa chỉ mail: buiductai020579@gmail.com       

III. THÔNG TIN TRƯỞNG PHÒNG THAM MƯU CÔNG AN TỈNH

Thượng tá TRẦN TRUNG QUỐC

- Sinh ngày: 20/02/1969

- Quê quán: Xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ CSND

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Trưởng phòng Tham mưu

- Số điện thoại: Cơ quan 0693.620121, di động 0913937840

- Địa chỉ mail:

THÔNG BÁO


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn