công an Đồng Tháp

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ

 

Căn cứ Luật Tiếp Công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp Công dân; Thông tư số 30/2015/TT-BCA, ngày 03/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định về tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân và Quy chế làm việc của Công an tỉnh.

- Lịch tiếp công dân của Công an tỉnh Đồng Tháp, như sau:

+ Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Trường hợp lịch tiếp trùng vào ngày nghỉ, Lễ, Tết thì sẽ tổ chức tiếp vào ngày làm việc tiếp theo.

+ Thanh tra Công an tỉnh tiếp công dân thường xuyên các ngày làm việc trong tuần.

- Thời gian tiếp công dân: Các ngày làm việc trong tuần.

+ Buổi sáng:        Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều:       Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Địa điểm: Tại điểm tiếp công dân của Công an tỉnh, số 21, đường Trương Định, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

THÔNG BÁO


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn