công an Đồng Tháp
Trang chủ Giới thiệu Công an tỉnh

Giới thiệu về Công an tỉnh Đồng Tháp

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ: Số 27 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Số điện thoại: 0693.626112; số fax: 0277.3851036.

- E-mail: congantinh@dongthap.gov.vn

- Địa chỉ website: https://congan.dongthap.gov.vn

- Hình ảnh trụ sở:

Trụ sở Công an tỉnh Đồng Tháp

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Chức năng: Tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ trì và thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; trực tiếp đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội..

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tham mưu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương, biện pháp, chương trình, phương án, kế hoạch công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ANQG, TTATXH; xây dựng nền ANND, thế trận ANND gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh ở địa phương và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tổ chức quản lý nhà nước về Công an xã, thị trấn (nơi chưa bố trí tổ chức Công an chính quy) theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật đối với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam tại địa phương; tổ chức thi hành bản án, quyết định về hình sự, biện pháp tư pháp, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH; tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; khởi tố điều tra vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức quản lý về an ninh, trật tự đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT theo quy định của pháp luật; quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; thực hiện công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa, trật tự công cộng; thực hiện quản lý nhà nước về cư trú, căn cước công dân; đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND theo chủ trương, kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về ANTT theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

          Công an tỉnh Đồng Tháp là một đơn vị của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, với cơ cấu tổ chức gồm các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh và 12 Công an huyện, thành phố theo địa giới hành chính và được chia thành các hệ lực lượng an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng và hậu cần - kỹ thuật.

THÔNG BÁO


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn