công an Đồng Tháp

null Phòng Cảnh sát giao thông tham dự Lễ Khánh thành cầu Phúc Lộc 18

Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý biểu mẫu.
Java method "com.liferay.journal.model.impl.JournalArticleImpl.getDescription(String)" threw an exception when invoked on com.liferay.journal.model.impl.JournalArticleImpl object "{uuid=e7ef3571-0a3c-3f0f-8c1d-bf51731cc928, id=13035027, resourcePrimKey=13034670, groupId=248410, companyId=34201, userId=283254, userName=admincat@dongthap.gov.vn admincat@dongthap.gov.vn, createDate=2022-10-27 14:12:12.576, modifiedDate=2022-10-27 14:47:47.505, folderId=0, classNameId=0, classPK=0, treePath=/, articleId=13034668, version=1.2, urlTitle=t%E1%BB%95ng-k%E1%BA%BFt-15-n%C4%83m-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-c%C3%A1c-ngh%E1%BB%8B-quy%E1%BA%BFt-ch%E1%BB%89-th%E1%BB%8B-v%C3%A0-ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-h%C3%A0nh-%C4%91%E1%BB%99ng-v%E1%BB%81-c%C3%B4ng-t%C3%A1c-ph%E1%BB%A5-n%E1%BB%AF, content=<?xml version=\"1.0\"?>\n\n<root available-locales=\"vi_VN\" default-locale=\"vi_VN\">\n\t<dynamic-element name=\"noiDung\" type=\"text_area\" index-type=\"text\" instance-id=\"osov\">\n\t\t<dynamic-content language-id=\"vi_VN\"><![CDATA[<p style=\"text-align:justify; text-indent:36.0pt; margin-bottom:11px\"><span style=\"font-size:11pt\"><span style=\"line-height:107%\"><span style=\"font-family:Calibri,sans-serif\"><span style=\"font-size:14.0pt\"><span style=\"line-height:107%\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\">Công an tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ-TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và triển khai Phong trào thi đua “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình”.</span></span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\"text-indent: 36pt; margin-bottom: 11px; text-align: center;\"><img src=\"/documents/248410/0/DSC_7841.JPG/cc92bf9d-ed4e-ec82-be64-e97e3c1c8087?t=1666854426202\" style=\"height: 397px; width: 600px;\" /></p>\n\n<p style=\"text-indent: 36pt; margin-bottom: 11px; text-align: center;\">Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh&nbsp;phát biểu tại Hội nghị</p>\n\n<p style=\"text-align:justify; margin-bottom:11px\"><span style=\"font-size:11pt\"><span style=\"line-height:107%\"><span style=\"font-family:Calibri,sans-serif\"><span style=\"font-size:14.0pt\"><span style=\"line-height:107%\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong 15 năm thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và chương trình hành động về công tác phụ nữ đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động trong việc đánh giá sử dụng cán bộ nữ. Trong giai đoạn từ năm 2007 đến nay, đã có nhiều đồng chí nữ trưởng thành, được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, trong đó có 01 đồng chí được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Các cấp Hội phụ nữ Công an tỉnh cũng đã đăng ký thực hiện hiệu quả 46 công trình, 273 phần việc phụ nữ, gắn với công tác chuyên môn, an sinh xã hội và học tập, làm theo lời Bác. Với nhiều thành tích trong công tác phụ nữ, 10 tập thể đã được Ban Giám đốc biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị.</span></span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\"margin-bottom: 11px; text-align: center;\"><img src=\"/documents/248410/0/DSC_7725.JPG/c7c23161-0998-5c5c-2065-01485be03071?t=1666854513143\" style=\"height: 338px; width: 600px;\" /></p>\n\n<p style=\"margin-bottom: 11px; text-align: center;\">Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động về công tác phụ nữ</p>\n\n<p style=\"text-align:justify; margin-bottom:11px\"><span style=\"font-size:11pt\"><span style=\"line-height:107%\"><span style=\"font-family:Calibri,sans-serif\"><span style=\"font-size:14.0pt\"><span style=\"line-height:107%\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tại Hội nghị, Hội Phụ nữ công an tỉnh cũng đã tổ chức ký kết giao ước thi đua “Phong trào thi đua Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình”, giai đoạn 2022 – 2026.</span></span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\"margin-bottom: 11px; text-align: center;\"><img src=\"/documents/248410/0/DSC_7729.JPG/ee5daf67-31b9-c849-8c81-61f4529eb77d?t=1666854583419\" style=\"height: 338px; width: 600px;\" /></p>\n\n<p style=\"margin-bottom: 11px; text-align: center;\">Thượng tá Ngô Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua</p>\n\n<p style=\"margin-bottom: 11px; text-align: center;\"><img src=\"/documents/248410/0/DSC_7743.JPG/06f68868-4f2f-d4dc-77f9-e5141f3ec301?t=1666854650861\" style=\"height: 338px; width: 600px;\" /></p>\n\n<p style=\"margin-bottom: 11px; text-align: center;\">Các đơn vị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua, giai đoạn 2022-2026 trong Phụ nữ Công an Đồng Tháp</p>\n\n<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"font-size:14.0pt\"><span style=\"line-height:107%\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif\">Thanh Mỹ</span></span></span></p>]]></dynamic-content>\n\t</dynamic-element>\n</root>, DDMStructureKey=43041, DDMTemplateKey=43055, defaultLanguageId=vi_VN, layoutUuid=, displayDate=2022-10-27 13:43:00.0, expirationDate=null, reviewDate=null, indexable=true, smallImage=true, smallImageId=13034672, smallImageURL=/documents/248410/0/DSC_7725.JPG/c7c23161-0998-5c5c-2065-01485be03071?t=1666854513143, lastPublishDate=null, status=0, statusByUserId=283254, statusByUserName=admincat@dongthap.gov.vn admincat@dongthap.gov.vn, statusDate=2022-10-27 14:47:47.505}"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: description2 = article2.getDescriptio... [in template "34201#34227#43055" at line 757, column 65]
	- Reached through: #assign-container [in template "34201#34227#43055" at line 752, column 57]
----
1<style> 
2	.other-news { 
3    color: #cb373b; 
4    font-weight: bold; 
5    margin-top: 5px; 
6    margin-bottom: 3px; 
7    overflow: hidden; 
8
9  .other-news:after { 
10    content:""; 
11    display: inline-block; 
12    height: 0.5em; 
13    vertical-align: bottom; 
14    width: 100%; 
15    margin-right: -100%; 
16    margin-left: 10px; 
17    border-top: 1px solid #cb373b; 
18
19	.date-span { 
20    color: #888888; 
21    font-size: 14px; 
22    font-weight: normal; 
23
24	.limit-tit { 
25    display: block; 
26    text-overflow: ellipsis; 
27    word-wrap: break-word; 
28    overflow: hidden; 
29    max-height: 6em; 
30    display: -webkit-box; 
31    -webkit-line-clamp: 2; 
32    -webkit-box-orient: vertical; 
33    margin: 0; 
34
35	@media only screen and (min-width: 768px) { 
36		.other-imgs { 
37			height: 60px; 
38
39
40	@media only screen and (max-width: 500px) { 
41		.curPage-title { 
42			display: none; 
43
44		.title-divvv { 
45			text-align: justify; 
46  		margin-top: 50px; 
47
48
49	.pagination2 { 
50		display: inline-block; 
51
52 
53	.pagination2 a { 
54	  cursor: pointer; 
55		color: black; 
56		float: left; 
57		padding: 8px 16px; 
58		text-decoration: none; 
59		transition: background-color .3s; 
60		border: 1px solid #ddd; 
61		margin: 0 4px; 
62
63 
64	.pagination2 a.active { 
65		background-color: #4CAF50; 
66		color: white; 
67		border: 1px solid #4CAF50; 
68
69 
70	.pagination2 a:hover:not(.active) { 
71		background-color: #ddd; 
72
73	.tieuDe-asset::after { 
74		position: absolute; 
75		content: ""; 
76		left: 100%; 
77		top: 0; 
78		border-top: 14px solid transparent; 
79		border-bottom: 15px solid transparent; 
80		border-left: 13px solid darkgray; 
81
82	.asset-full-content.clearfix.mb-5.show-asset-title { 
83		margin-bottom: 0 !important; 
84
85	.article-head { 
86		margin-bottom: 0; 
87
88	@media only screen and (max-width: 768px) { 
89		#contentText iframe { 
90			width: 100% !important; 
91
92		.article-head .article-info { 
93			margin-bottom: 0; 
94			padding: 15px 0 8px 0; 
95
96
97	@media only screen and (max-width: 500px) { 
98		.curPage-title { 
99			display: unset !important; 
100
101
102	.paginate-pagination ul { 
103	 
104	margin: 20px 0; 
105	padding: 0; 
106	list-style: none; 
107	 
108
109 
110.paginate-pagination ul:after { 
111	 
112	content: ' '; 
113	display: table; 
114	clear: both; 
115	 
116
117 
118.paginate-pagination ul > li { 
119	 
120	float: left; 
121	margin-right: 3px; 
122	 
123
124 
125.paginate-pagination ul > li > a.page { 
126	 
127	display: block; 
128	height: 30px; 
129	width: 30px; 
130	text-align: center; 
131	line-height: 30px; 
132	border: 1px solid #ddd; 
133	background: white; 
134	text-decoration: none; 
135	cursor: pointer; 
136	 
137
138 
139.paginate-pagination ul > li > a.page:hover { opacity: 0.7; } 
140.paginate-pagination ul > li > a.page.active { opacity: 0.7; cursor: default; } 
141 
142.paginate-pagination ul > li > a.page-next.deactive, 
143.paginate-pagination ul > li > a.page-prev.deactive { opacity: 0.7; cursor: default; } 
144</style> 
145<style> 
146 
147.page_navigation , .alt_page_navigation{ 
148	padding-bottom: 10px; 
149	 
150
151 
152.page_navigation a, .alt_page_navigation a{ 
153float: left; 
154  width: 32px; 
155  text-align: center; 
156  padding: 6px 0; 
157  border: 1px solid #cdcdcd; 
158  border-right: none; 
159  background: #fff; 
160  color: #45afe4; 
161
162.page_navigation a:hover{ 
163  cursor: pointer; 
164  background: rgb(216, 241, 255); 
165
166.ellipse{ 
167	float: left; 
168	 border-right:1px solid #cdcdcd; 
169
170.active_page{ 
171	background-color:#45afe4 !important; 
172	color:#fff !important; 
173
174.metadata-author{ 
175display:none; 
176
177</style> 
178<script type="text/javascript"> 
179
180(function($) { /*******************************************************************************************/ 
181 
182	$.fn.pajinate = function(options) { 
183		// Set some state information 
184		var current_page = 'current_page'; 
185		var items_per_page = 'items_per_page'; 
186 
187		var meta; 
188 
189		// Setup default option values 
190		var defaults = { 
191			item_container_id: '.content', 
192			items_per_page: 10, 
193			nav_panel_id: '.page_navigation', 
194			nav_info_id: '.info_text', 
195			num_page_links_to_display: 5, 
196			start_page: 0, 
197			wrap_around: false, 
198			nav_label_first: 'First', 
199			nav_label_prev: 'Prev', 
200			nav_label_next: 'Next', 
201			nav_label_last: 'Last', 
202			nav_order: ["first", "prev", "num", "next", "last"], 
203			nav_label_info: 'Showing {0}-{1} of {2} results', 
204			show_first_last: true, 
205			abort_on_small_lists: false, 
206			jquery_ui: false, 
207			jquery_ui_active: "ui-state-highlight", 
208			jquery_ui_default: "ui-state-default", 
209			jquery_ui_disabled: "ui-state-disabled" 
210		}; 
211 
212		var options = $.extend(defaults, options); 
213		var $item_container; 
214		var $page_container; 
215		var $items; 
216		var $nav_panels; 
217		var total_page_no_links; 
218		var jquery_ui_default_class = options.jquery_ui ? options.jquery_ui_default : ''; 
219		var jquery_ui_active_class = options.jquery_ui ? options.jquery_ui_active : ''; 
220		var jquery_ui_disabled_class = options.jquery_ui ? options.jquery_ui_disabled : ''; 
221 
222		return this.each(function() { 
223			$page_container = $(this); 
224			$item_container = $(this).find(options.item_container_id); 
225			$items = $page_container.find(options.item_container_id).children(); 
226 
227			if (options.abort_on_small_lists && options.items_per_page >= $items.size()) return $page_container; 
228 
229			meta = $page_container; 
230 
231			// Initialize meta data 
232			meta.data(current_page, 0); 
233			meta.data(items_per_page, options.items_per_page); 
234 
235			// Get the total number of items 
236			var total_items = $item_container.children().size(); 
237 
238			// Calculate the number of pages needed 
239			var number_of_pages = Math.ceil(total_items / options.items_per_page); 
240 
241			// Construct the nav bar 
242			var more = '<a class="ellipse more">...</a>'; 
243			var less = '<a class="ellipse less">...</a>'; 
244			var first = !options.show_first_last ? '' : '<a class="first_link ' + jquery_ui_default_class + '" href="">' + options.nav_label_first + '</a>'; 
245			var last = !options.show_first_last ? '' : '<a style="border:1px solid #cdcdcd;" class="last_link ' + jquery_ui_default_class + '" href="">' + options.nav_label_last + '</a>'; 
246 
247			var navigation_html = ""; 
248 
249			for (var i = 0; i < options.nav_order.length; i++) { 
250				switch (options.nav_order[i]) { 
251				case "first": 
252					navigation_html += first; 
253					break; 
254				case "last": 
255					navigation_html += last; 
256					break; 
257				case "next": 
258					navigation_html += '<a class="next_link ' + jquery_ui_default_class + '" href="">' + options.nav_label_next + '</a>'; 
259					break; 
260				case "prev": 
261					navigation_html += '<a class="previous_link ' + jquery_ui_default_class + '" href="">' + options.nav_label_prev + '</a>'; 
262					break; 
263				case "num": 
264					navigation_html += less; 
265					var current_link = 0; 
266					while (number_of_pages > current_link) { 
267						navigation_html += '<a class="page_link ' + jquery_ui_default_class + '" href="" longdesc="' + current_link + '">' + (current_link + 1) + '</a>'; 
268						current_link++; 
269
270					navigation_html += more; 
271					break; 
272				default: 
273					break; 
274
275 
276
277 
278			// And add it to the appropriate area of the DOM	 
279			$nav_panels = $page_container.find(options.nav_panel_id); 
280			$nav_panels.html(navigation_html).each(function() { 
281 
282				$(this).find('.page_link:first').addClass('first'); 
283				$(this).find('.page_link:last').addClass('last'); 
284 
285			}); 
286 
287			// Hide the more/less indicators 
288			$nav_panels.children('.ellipse').hide(); 
289 
290			// Set the active page link styling 
291			$nav_panels.find('.previous_link').next().next().addClass('active_page ' + jquery_ui_active_class); 
292 
293			/* Setup Page Display */ 
294			// And hide all pages 
295			$items.hide(); 
296			// Show the first page			 
297			$items.slice(0, meta.data(items_per_page)).show(); 
298 
299			/* Setup Nav Menu Display */ 
300			// Page number slices 
301			total_page_no_links = $page_container.find(options.nav_panel_id + ':first').children('.page_link').size(); 
302			options.num_page_links_to_display = Math.min(options.num_page_links_to_display, total_page_no_links); 
303 
304			$nav_panels.children('.page_link').hide(); // Hide all the page links 
305			// And only show the number we should be seeing 
306			$nav_panels.each(function() { 
307				$(this).children('.page_link').slice(0, options.num_page_links_to_display).show(); 
308			}); 
309 
310			/* Bind the actions to their respective links */ 
311 
312			// Event handler for 'First' link 
313			$page_container.find('.first_link').click(function(e) { 
314				e.preventDefault(); 
315 
316				movePageNumbersRight($(this), 0); 
317				gotopage(0); 
318			}); 
319 
320			// Event handler for 'Last' link 
321			$page_container.find('.last_link').click(function(e) { 
322				e.preventDefault(); 
323				var lastPage = total_page_no_links - 1; 
324				movePageNumbersLeft($(this), lastPage); 
325				gotopage(lastPage); 
326			}); 
327 
328			// Event handler for 'Prev' link 
329			$page_container.find('.previous_link').click(function(e) { 
330				e.preventDefault(); 
331				showPrevPage($(this)); 
332			}); 
333 
334 
335			// Event handler for 'Next' link 
336			$page_container.find('.next_link').click(function(e) { 
337				e.preventDefault(); 
338				showNextPage($(this)); 
339			}); 
340 
341			// Event handler for each 'Page' link 
342			$page_container.find('.page_link').click(function(e) { 
343				e.preventDefault(); 
344				gotopage($(this).attr('longdesc')); 
345			}); 
346 
347			// Goto the required page 
348			gotopage(parseInt(options.start_page)); 
349			toggleMoreLess(); 
350			if (!options.wrap_around) tagNextPrev(); 
351		}); 
352 
353		function showPrevPage(e) { 
354			new_page = parseInt(meta.data(current_page)) - 1; 
355 
356			// Check that we aren't on a boundary link 
357			if ($(e).siblings('.active_page').prev('.page_link').length == true) { 
358				movePageNumbersRight(e, new_page); 
359				gotopage(new_page); 
360
361			else if (options.wrap_around) { 
362				gotopage(total_page_no_links - 1); 
363
364 
365		}; 
366 
367		function showNextPage(e) { 
368			new_page = parseInt(meta.data(current_page)) + 1; 
369 
370			// Check that we aren't on a boundary link 
371			if ($(e).siblings('.active_page').next('.page_link').length == true) { 
372				movePageNumbersLeft(e, new_page); 
373				gotopage(new_page); 
374
375			else if (options.wrap_around) { 
376				gotopage(0); 
377
378 
379		}; 
380 
381		function gotopage(page_num) { 
382 
383			page_num = parseInt(page_num, 10) 
384 
385			var ipp = parseInt(meta.data(items_per_page)); 
386 
387			// Find the start of the next slice 
388			start_from = page_num * ipp; 
389 
390			// Find the end of the next slice 
391			end_on = start_from + ipp; 
392			// Hide the current page	 
393			var items = $items.hide().slice(start_from, end_on); 
394 
395			items.show(); 
396 
397			// Reassign the active class 
398			$page_container.find(options.nav_panel_id).children('.page_link[longdesc=' + page_num + ']').addClass('active_page ' + jquery_ui_active_class).siblings('.active_page').removeClass('active_page ' + jquery_ui_active_class); 
399 
400			// Set the current page meta data							 
401			meta.data(current_page, page_num); 
402			/*########## Ajout de l'option page courante + nombre de pages*/ 
403	      	var $current_page = parseInt(meta.data(current_page)+1); 
404	      	// Get the total number of items 
405	      	var total_items = $item_container.children().size(); 
406	      	// Calculate the number of pages needed 
407	      	var $number_of_pages = Math.ceil(total_items / options.items_per_page); 
408      		/*##################################################################*/ 
409			$page_container.find(options.nav_info_id).html(options.nav_label_info.replace("{0}", start_from + 1). 
410			replace("{1}", start_from + items.length).replace("{2}", $items.length).replace("{3}", $current_page).replace("{4}", $number_of_pages)); 
411 
412			// Hide the more and/or less indicators 
413			toggleMoreLess(); 
414 
415			// Add a class to the next or prev links if there are no more pages next or previous to the active page 
416			tagNextPrev(); 
417 
418			// check if the onPage callback is available and call it 
419			if (typeof(options.onPageDisplayed) !== "undefined" ) { 
420				options.onPageDisplayed.call(this, page_num + 1) 
421
422 
423
424 
425		// Methods to shift the diplayed index of page numbers to the left or right 
426 
427 
428		function movePageNumbersLeft(e, new_p) { 
429			var new_page = new_p; 
430 
431			var $current_active_link = $(e).siblings('.active_page'); 
432 
433			if ($current_active_link.siblings('.page_link[longdesc=' + new_page + ']').css('display') == 'none') { 
434 
435				$nav_panels.each(function() { 
436					$(this).children('.page_link').hide() // Hide all the page links 
437					.slice(parseInt(new_page - options.num_page_links_to_display + 1), new_page + 1).show(); 
438				}); 
439
440 
441
442 
443		function movePageNumbersRight(e, new_p) { 
444			var new_page = new_p; 
445 
446			var $current_active_link = $(e).siblings('.active_page'); 
447 
448			if ($current_active_link.siblings('.page_link[longdesc=' + new_page + ']').css('display') == 'none') { 
449 
450				$nav_panels.each(function() { 
451					$(this).children('.page_link').hide() // Hide all the page links 
452					.slice(new_page, new_page + parseInt(options.num_page_links_to_display)).show(); 
453				}); 
454
455
456 
457		// Show or remove the ellipses that indicate that more page numbers exist in the page index than are currently shown 
458 
459 
460		function toggleMoreLess() { 
461 
462			if (!$nav_panels.children('.page_link:visible').hasClass('last')) { 
463				$nav_panels.children('.more').show(); 
464
465			else { 
466				$nav_panels.children('.more').hide(); 
467
468 
469			if (!$nav_panels.children('.page_link:visible').hasClass('first')) { 
470				$nav_panels.children('.less').show(); 
471
472			else { 
473				$nav_panels.children('.less').hide(); 
474
475
476 
477		/* Add the style class ".no_more" to the first/prev and last/next links to allow custom styling */ 
478 
479		function tagNextPrev() { 
480			if ($nav_panels.children('.last').hasClass('active_page')) { 
481				$nav_panels.children('.next_link').add('.last_link').addClass('no_more ' + jquery_ui_disabled_class); 
482
483			else { 
484				$nav_panels.children('.next_link').add('.last_link').removeClass('no_more ' + jquery_ui_disabled_class); 
485
486 
487			if ($nav_panels.children('.first').hasClass('active_page')) { 
488				$nav_panels.children('.previous_link').add('.first_link').addClass('no_more ' + jquery_ui_disabled_class); 
489
490			else { 
491				$nav_panels.children('.previous_link').add('.first_link').removeClass('no_more ' + jquery_ui_disabled_class); 
492
493
494 
495	}; 
496 
497})(jQuery); 
498</script> 
499<script type="text/javascript"> 
500			$(document).ready(function(){ 
501				$('#paging_container5').pajinate({ 
502					nav_label_first : '<<', 
503					nav_label_last : '>>', 
504					nav_label_prev : '<', 
505					nav_label_next : '>' 
506				}); 
507			});			 
508			 
509		</script> 
510<#assign  
511  title = .vars['reserved-article-title'].data 
512	portalURL = themeDisplay.getPortalURL()  
513	currentUrl = portalURL + themeDisplay.getURLCurrent()  
514	imageUrl = portalURL + .vars['reserved-article-small-image-url'].data  
515	srcfb = "https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=${currentUrl}&width=172&layout=button_count&action=like&size=small&share=true&height=46&appId"  
516	displayDate = .vars['reserved-article-display-date'].data 
517	summary = .vars['reserved-article-description'].data/> 
518 
519	<#assign JournalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
520 
521	<#assign scopeId = themeDisplay.getScopeGroupId()> 
522 
523	<#assign contentId = .vars['reserved-article-id'].data> 
524 
525	<#assign articlePrimKey = JournalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(scopeId), contentId).resourcePrimKey> 
526 
527	<#assign catLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService")> 
528	<#assign articleCatId = catLocalService.getCategoryIds("com.liferay.journal.model.JournalArticle", getterUtil.getLong(articlePrimKey))> 
529	 
530	<#assign categoryList = catLocalService.getAssetEntryAssetCategories(getterUtil.getLong(articlePrimKey))> 
531   
532	<#assign assetEntryQueryService = objectUtil('com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalServiceUtil')> 
533 
534	<#assign assetEntryQuery = objectUtil('com.liferay.asset.kernel.service.persistence.AssetEntryQuery')> 
535	 
536 
537	<#assign search = assetEntryQuery.setAllCategoryIds(articleCatId)> 
538	<#assign search = assetEntryQuery.setOrderByCol1("publishDate")/> 
539  <#assign search = assetEntryQuery.setOrderByType1("DESC")/> 
540 
541	<#assign teste = assetEntryQueryService.getEntries(assetEntryQuery) 
542			totalPage = 0/> 
543 
544<#assign layoutService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.LayoutLocalService") /> 
545<#if (request.getParameter("plidlayout")?has_content)> 
546  <#assign plidlayout = request.getParameter("plidlayout") /> 
547  <#else> 
548  <#assign plidlayout = 2 /> 
549</#if> 
550<#assign layout = layoutService.fetchLayout(plidlayout?number) /> 
551<#assign curLayout = layoutService.fetchLayout(plid?number) /> 
552<#assign pageTitle = layout.getName(locale) /> 
553<#assign pageUrl = layout.getFriendlyURL(locale) /> 
554<#assign curPageTitle = curLayout.getName(locale) /> 
555<#assign originalLocale = .locale> 
556<#setting locale = localeUtil.getDefault()> 
557<#assign displayDate = displayDate?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z")> 
558<#assign locale = originalLocale> 
559<#assign displayDate = displayDate?string("HH:mm dd/MM/yyyy")> 
560 
561<#assign listLayoutDHD = [5474,5512,179]> 
562<#assign layo = themeDisplay.getPlid() /> 
563 
564<script src="https://sp.zalo.me/plugins/sdk.js"></script> 
565<liferay-util:html-top outputKey="htmltop"> 
566  <meta name="url" property="og:url" content="${currentUrl}" /> 
567	<meta name="type" property="og:type" content="article" /> 
568  <meta name="title" property="og:title" content="${.vars['reserved-article-title'].data}" /> 
569  <meta name="image" property="og:image" content="${imageUrl}" > 
570</liferay-util:html-top> 
571 
572 
573 
574<div style="width:100%";> 
575<div class="row"> 
576 <div > 
577  
578  
579 <#if listLayoutDHD?seq_index_of(layo) &gt; -1 > 
580		    <div class="brumnoidung"> 
581        	<ul class="breadcrumb"> 
582        		<li class="breadcrumb-item crum1"><a href="/home">Trang chủ</a></li> 
583        		<li class="breadcrumb-item active">Tin tức</li> 
584        	</ul> 
585        </div> 
586        <#else> 
587				<span style="position: relative;font-weight: bold;font-size: 17px;border-left: 3px solid #ed0678;padding: 5px;background-color: darkgrey;" class="tieuDe-asset"> 
588					<a href="${pageUrl}">${pageTitle}</a> 
589				</span> 
590				<#assign journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data> 
591				<#assign journalArticleResourceLocalServiceUtil = staticUtil["com.liferay.journal.service.JournalArticleResourceLocalServiceUtil"]> 
592				<#assign assetCategoryLocalServiceUtil = staticUtil["com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalServiceUtil"]> 
593 
594				<#assign articleResourcePK = journalArticleResourceLocalServiceUtil.getArticleResourcePrimKey(groupId, journalArticleId)/> 
595				<#assign categoryList=assetCategoryLocalServiceUtil.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle",articleResourcePK) > 
596				 
597				<#list categoryList as thisCategory> 
598					<#if (thisCategory_index==0)> 
599						<span class="curPage-title" style="font-size: 17px;padding-left: 17px;font-weight: bold;">${thisCategory.getName()}</span> 
600					</#if> 
601				</#list> 
602			</#if> 
603			 
604			<div class="article-head"> 
605				<div class="article-info" style="border-top: 0px;border-bottom: 0px;margin-left: 11px;"> 
606					<div class="social-buttons left"> 
607            ${displayDate} 
608					</div> 
609					<div class="social-buttons right"> 
610					  <a class="social-thing" onclick="voiceSpeak('contentText','voiceSex')"; style="margin-right: 5px;" 
611							data-toggle="tooltip" title="Đọc bài viết"> 
612							<img class="volume-up" src="/o/portal-dt-home-theme/images/icons/trothinh_volume-btn.png" style="vertical-align: middle;opacity: 1;width: 16px;"/> 
613						</a> 
614						<a id="void-pause" class="social-thing" onclick="voicePause()"; style="margin-right: 1px;display:none;" 
615							data-toggle="tooltip" title="Tạm dừng đọc"> 
616							<span class="fa fa-pause" style="vertical-align: middle;opacity: 1;width: 13px;color: dimgray;"/> 
617						</a> 
618						<a id="void-resume" class="social-thing" onclick="voiceResume()"; style="margin-right: 1px;display:none;" 
619							data-toggle="tooltip" title="Tiếp tục đọc"> 
620							<span class="fa fa-repeat" style="vertical-align: middle;opacity: 1;width: 13px;color: dimgray;"></span> 
621						</a> 
622						<a id="void-stop" class="social-thing" onclick="voiceCancel()"; style="margin-right: 1px;display:none;" 
623							data-toggle="tooltip" title="Dừng đọc"> 
624							<span class="fa fa-stop"style="vertical-align: middle;opacity: 1;width: 13px;color: dimgray;"/> 
625						</a> 
626						<a class="social-thing" style="margin-right: 5px;"> 
627							<img src="/o/portal-dt-home-theme/images/icons/trothinh_wall-ico.png" style="vertical-align: middle;opacity: 1;width: 1px;height: 13px"/> 
628						</a> 
629						<a class="social-thing" onclick="giamTuongPhan();" style="margin-right: 5px;" 
630							data-toggle="tooltip" title="Giảm tương phản"> 
631							<img src="/o/portal-dt-home-theme/images/icons/trothinh_bright-down-btn.png" style="vertical-align: middle;opacity: 1;width: 16px;"/> 
632						</a> 
633						<a class="social-thing" onclick="tangTuongPhan();" style="margin-right: 5px;" 
634							data-toggle="tooltip" title="Tăng tương phản"> 
635							<img src="/o/portal-dt-home-theme/images/icons/trothinh_bright-up-btn.png" style="vertical-align: middle;opacity: 1;width: 16px;"/> 
636						</a> 
637						<a class="social-thing" style="margin-right: 5px;"> 
638							<img src="/o/portal-dt-home-theme/images/icons/trothinh_wall-ico.png" style="vertical-align: middle;opacity: 1;width: 1px;height: 13px"/> 
639						</a> 
640						<a class="social-thing" onclick="fontMinus();" style="margin-right: 5px;" 
641							data-toggle="tooltip" title="Giảm cỡ chữ"> 
642							<img src="/o/portal-dt-home-theme/images/icons/trothinh_zoom-down-btn.png" style="vertical-align: middle;opacity: 1;width: 16px;"/> 
643						</a> 
644						<a class="social-thing" onclick="fontDefault();" style="margin-right: 5px;" 
645							data-toggle="tooltip" title="Cỡ chữ mặc định"> 
646							<img src="/o/portal-dt-home-theme/images/icons/trothinh_zoom-btn.png" style="vertical-align: middle;opacity: 1;width: 16px;"/> 
647						</a> 
648						<a class="social-thing" onclick="fontPlus();" style="margin-right: 5px;" 
649							data-toggle="tooltip" title="Tăng cỡ chữ"> 
650							<img src="/o/portal-dt-home-theme/images/icons/trothinh_zoom-up-btn.png" style="vertical-align: middle;opacity: 1;width: 16px;"/> 
651						</a> 
652						<a class="social-thing" style="margin-right: 5px;"> 
653							<img src="/o/portal-dt-home-theme/images/icons/trothinh_wall-ico.png" style="vertical-align: middle;opacity: 1;width: 1px;height: 13px"/> 
654						</a> 
655						<a class="social-thing" onclick="printPage('contentText');" style="margin-right: 5px;" 
656							data-toggle="tooltip" title="In bài viết"> 
657							<img src="/o/portal-dt-home-theme/images/icons/trothinh_print-btn.png" style="vertical-align: middle;opacity: 1;width: 16px;"/> 
658						</a> 
659						<a class="social-thing" href="https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&su=${title}&body=${currentUrl}" style="margin-right: 5px;" 
660							data-toggle="tooltip" title="Gửi mail" target="_blank"> 
661							<img src="/o/portal-dt-home-theme/images/icons/trothinh_mail-btn.png" style="vertical-align: middle;opacity: 1;width: 16px;height:13px"/> 
662						</a> 
663					</div> 
664					<input type="hidden" id="voiceSex" value="Vietnamese Female"></input> 
665					<input type="hidden" id="tuongphan" value="3"></input> 
666				</div> 
667			</div> 
668		 
669		<div style="margin:10px"> 
670	    <h2 class="title-divvv" style="color: #ed0678;font-weight: bold;">${title}</h2> 
671	  </div> 
672		<div id="contentText" style="margin:10px"> 
673		  <b>${summary}</b> 
674		  ${noiDung.getData()} 
675		</div> 
676		<div class="article-info"> 
677			<div class="social-buttons"> 
678				<a href="#"><img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/36207/quantam-btn.jpg/03716e20-b334-f2ab-e186-370511edfc77?t=1594708727042" style="width: 80px; height: 20px; margin-right: 2px"></a> 
679        <div class="zalo-follow-only-button" data-oaid="3540423014405379625" style="width: 88px;"></div> 
680        <div class="zalo-share-button" data-href="" data-oaid="4499765515963062717" data-layout="1" data-color="blue" data-customize=false></div> 
681        <iframe src="${srcfb}" width="140" height="35" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe> 
682		  </div> 
683			<#if listLayoutDHD?seq_index_of(layo) &gt; -1 > 
684				<#if teste?has_content> 
685					<div class="tinkhac"> 
686						<div class="bg-tinkhac"></div> 
687						<ul class="list-unstyled"> 
688						<#list teste as curEntryyy> 
689							<#assign  
690							renderer = curEntryyy.getAssetRenderer()  
691							className = renderer.getClassName() /> 
692						<#if className == "com.liferay.journal.model.JournalArticle"> 
693							<#assign  
694									title = curEntryyy.getTitle(locale)  
695									article = renderer.getArticle()  
696									description = article.getDescription(locale)  
697									curEntryyy = curEntryyy  
698									viewURL = "/chi-tiet-chuyen-trang-dh-dang/-/asset_publisher/hPvLbtAWEWEb/content/id/${curEntryyy.getEntryId()}?plidlayout=${themeDisplay.getLayout().getPlid()}" /> 
699							<#if description?has_content && description?length &gt; 300> 
700								<#assign description = description?substring(0,300) + " ..."/> 
701							</#if> 
702 
703									<#if curEntryyy.getAssetRenderer().getThumbnailPath(renderRequest)??> 
704										<#assign smallImageUrl = curEntryyy.getAssetRenderer().getThumbnailPath(renderRequest) > 
705										<#else> 
706											<#assign smallImageUrl = "" > 
707									</#if> 
708									<li><a href="${viewURL}">${title}</a></li> 
709							 
710						</#if> 
711						</#list> 
712						</ul> 
713					</div> 
714				</#if> 
715			<#else> 
716  
717  
718 </div> 
719 </div> 
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728			</#if> 
729			<#if teste?has_content && teste?length &gt; 0> 
730			<div style="text-align: center"> 
731				 
732			</div> 
733			</#if> 
734		</div> 
735		 
736		 
737		 
738	<div >  
739  
740 <div > 
741				<div> 
742					<p class="other-news">Xem thêm các tin khác </p> 
743				</div> 
744				<div class="row ml-0 mr-0 relatedentry" id="0"> 
745				<div id="paging_container5"> 
746					<ul class="content" style="padding-bottom: 15px;"> 
747					<#list teste as curEntryyy> 
748						<#assign  
749						renderer = curEntryyy.getAssetRenderer()  
750						className = renderer.getClassName() /> 
751						<#if className == "com.liferay.journal.model.JournalArticle"> 
752							<#assign  
753								title2 = curEntryyy.getTitle(locale)  
754								article2 = renderer.getArticle() 
755								publishdate2 = curEntryyy.getPublishDate() 
756								viewcount2 = curEntryyy.getViewCount()  
757								description2 = article2.getDescription(locale) 
758								curEntryyy = curEntryyy 
759								viewURL2 = themeDisplay.getPathFriendlyURLPublic() + themeDisplay.getSiteGroup().getFriendlyURL() + "/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/wbj7qfWZntAi/content/id/${curEntryyy.getEntryId()}?plidlayout=${themeDisplay.getLayout().getPlid()}"/> 
760								 
761							<#if curEntryyy.getAssetRenderer().getThumbnailPath(renderRequest)??> 
762								<#assign smallImageUrl = curEntryyy.getAssetRenderer().getThumbnailPath(renderRequest) > 
763								<#else> 
764									<#assign smallImageUrl = "" > 
765							</#if> 
766						 
767								<li style="margin-top:10px"> 
768								<div class="col-md-12"> 
769									<div class="row ml-0 mr-0"> 
770										<div class="col-sm-1"> 
771											<a href="${viewURL2}"><img src="${smallImageUrl}" alt="img" class="img-fluid w-100 other-imgs"></a> 
772										</div> 
773										<div class="col-sm-11 pl-sm-2"> 
774											<a href="${viewURL2}"><p style="margin-bottom: 5px;" class="limit-tit">${title2}</p></a> 
775											<span class="date-span">${publishdate2}</span> 
776										</div> 
777									</div> 
778								</div> 
779								</li> 
780														 
781						</#if> 
782					</#list> 
783					</ul>	 
784				<div class="page_navigation"></div> 
785				</div> 
786				 
787				</div> 
788			</div> 
789  
790 </div> 
791 </div> 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn