công an Đồng Tháp
Trang chủ Giới thiệu Công an tỉnh

Dịch vụ công Xuất nhập cảnh

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH
 
 
 

Stt

Tên thủ tục

Mức độ

Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

1

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 4

X

X

2

Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp Giấy miễn thị thực thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 4

X

X

3

Cấp Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 4

X

X

4

Cấp lại Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 4

X

X

5

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 4

X

X

6

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 4

X

X

7

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 4

X

X

8

Trình báo mất giấy thông hành thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 4

X

X

9

Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoài thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 4

X

X

10

Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 4

X

11

Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 4

X

X

12

Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 4

X

13

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp huyện

Mức độ 4

X

X

14

Trình báo mất giấy thông hành thực hiện tại Công an cấp huyện

Mức độ 4

X

X

15

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp xã

Mức độ 4

X

X

16

Trình báo mất giấy thông hành thực hiện tại Công an cấp xã

Mức độ 4

X

X

THÔNG BÁO


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn