công an Đồng Tháp

null Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ”

Chi tiết bài viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ”

Thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/ĐUCA, ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Đảng ủy Công an tỉnh về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Công an tỉnh và Kế hoạch số 07-KH/CB, ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Chi bộ về sinh hoạt chuyên đề năm 2021; sáng ngày 28/5/2021, Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ” trong toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ tham dự.

(Đảng viên Trần Đăng Khoa, thông qua chuyên đề)

Buổi sinh hoạt đã phổ biến một số nội dung trọng tâm trong Quy định số 01-Qđi/ĐUCA-X03, ngày 28/01/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương; kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phòng An ninh chính trị nội bộ thời gian qua và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ trong thời gian tới.

Phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu, cán bộ, đảng viên Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng ủy - Ban Giám đốc giao, xây dựng lực lượng Phòng An ninh chính trị nội bộ trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng và toàn dân ta.

Đăng Khoa

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn