công an Đồng Tháp

null Học tập chuyên đề năm 2022

Chi tiết bài viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Học tập chuyên đề năm 2022

Ngày 30/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tại điểm cầu Công an tỉnh Đồng Tháp, Đại tá Trần Văn Đoàn, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ tham dự.

Các đại biểu tại điểm cầu Công an tỉnh Đồng Tháp

Tại hội nghị, có 06 nhiệm vụ và giải pháp được đề ra nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Đó là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về vị trí, vai trò quan trọng của văn hoá, con người đối với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, phát triển văn hoá, con người Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống xã hội; xây dựng con người Đồng Tháp, nhất là thế hệ trẻ có các phẩm chất “nghĩa tình, năng động, sáng tạo”; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn hoá, nghệ thuật, thể thao và hội nhập quốc tế nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghi quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Trong năm 2022, mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy cao độ sự nỗ lực, gương mẫu của người đảng viên; đồng thời đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                                                                                      Thanh Thảo

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn