công an Đồng Tháp

null Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xứng đáng là Đảng bộ cơ quan tham mưu cao nhất của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an

Chi tiết bài viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xứng đáng là Đảng bộ cơ quan tham mưu cao nhất của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an

 

 

Trong hai ngày 30, 31/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự Đại hội có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) lãnh đạo Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an. Các đại biểu đại diện cho các đảng bộ thuộc Đảng ủy CATW...

Thứ trưởng Lê Quý Vương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, trước những khó khăn và thuận lợi đan xen, dưới sự chỉ đạo, điều hành sát sao, trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng bộ Văn phòng đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tập trung trí tuệ tập thể, đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng Đảng bộ Văn phòng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Nổi bật, Đảng bộ Văn phòng đã chủ động thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy CATW, Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Đã tham mưu Đảng ủy CATW báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chỉ thị 46-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”... Đồng thời, Đảng bộ Văn phòng đã kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết các chuyên đề, lĩnh vực công tác công an, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; qua đó, đã rút ra được những bài học kinh nghiệm, tiếp tục tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo đảm ANTT. Có thể kể đến như tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh quốc gia; Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội về công tác bảo đảm ANTT; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA về “Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”... Các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận được ban hành kịp thời đã bám sát tình hình thực tiễn đặt ra trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn bình yên, hạnh phúc của nhân dân, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đồng tình, ghi nhận, đánh giá cao.

Toàn cảnh Đại hội

Bên cạnh đó, Đảng bộ Văn phòng đã chủ trì tham mưu, đề xuất Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm ANTT thành các Chương trình, Kế hoạch cụ thể, để triển khai thực hiện trong toàn lực lượng Công an nhân dân; tham mưu, điều phối giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành công tác bảo đảm ANTT đến Công an các đơn vị, địa phương, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước, như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bầu cử Quốc hội khóa XIV; các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; các sự kiện của năm APEC 2017; Đại lễ Vesak 2019; Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai... Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Văn phòng cũng tập trung nắm chắc tình hình nổi lên về công tác xây dựng lực lượng và về công tác đảm bảo ANTT, kịp thời báo cáo, đề xuất Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng lực lượng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Công an các đơn vị, địa phương; chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp như hoạt động kích động, phản đối, gây rối ANTT tại các trạm thu phí BOT; tình trạng mất ANTT do khai thác cát, sỏi trên các tuyến sông...; giúp Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ nhằm phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19...

Với chức năng phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng đã quan tâm đảm bảo an toàn hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trên mạng internet; Người phát ngôn Bộ Công an đã kịp thời phát ngôn, thông tin chính thức về các vấn đề liên quan đến công tác công an mà báo chí và dư luận xã hội quan tâm, góp phần định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Đảng bộ Văn phòng đã đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều cải tiến để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; quan tâm sát sao đến công tác chính trị tư tưởng, bố trí cán bộ hợp lý theo hướng “một người làm nhiều việc”, phân công nhiệm vụ rõ ràng; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng các nhân tố tích cực, lan tỏa khí thế thi đua lập thành tích trong toàn đơn vị. Đồng thời, thường xuyên chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp... Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Văn phòng.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, thành tích đạt được của Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ Văn phòng Bộ trong nhiệm kỳ qua.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Điểm diện tình hình trong nước và thế giới, chỉ rõ những thách thức đang đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh vị trí, vai trò, trách nhiệm nặng nề, Đảng bộ Văn phòng Bộ cần tiếp tục nỗ lực, phát huy thành tích đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Để làm được điều đó, Đảng bộ Văn phòng Bộ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy CATW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục coi trọng và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. Coi trọng công tác cán bộ, quản lý cán bộ và bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, đáp ứng nhu cầu cần thiết một cách dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đặc biệt nhấn mạnh, Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ tới phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo phải đi đôi với kiểm tra, giám sát; việc kiểm tra, giám sát phải là một trong những việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng; giám sát phải được thường xuyên tổ chức, mở rộng; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, kết luận phải rõ ràng, xử lý nghiêm minh nếu phát hiện sai phạm. Đồng thời, chú ý đến công tác hậu kiểm để chủ động kiểm soát tình hình và giáo dục răn đe đối với các lỗi vi phạm.

Các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn, Đảng bộ Văn phòng Bộ cần tiếp tục nghiên cứu sâu, nắm vững những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy CATW, Bộ Công an để không ngừng đổi mới, chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất; đặc biệt chú ý đến hiệu quả công tác tham mưu mang tầm chiến lược và sách lược, dài hạn và trung hạn, phải sắc bén và nhạy bén; tham mưu trúng, đúng nhưng phải nhanh hơn, kịp thời hơn và hiệu quả, thiết thực hơn. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết các chuyên đề, lĩnh vực lớn, kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện lý luận phù hợp với thực tiễn, phục vụ đảm bảo an ninh, trật tự, thúc đẩy và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, đối nội, đối ngoại của đất nước...

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí thông qua Nghị quyết Đại Hội

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ mới.

 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

 

Theo nguồn BCA

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn