công an Đồng Tháp

null Quán triệt, tuyên truyền các kết luận, quy định của Đảng

Chi tiết bài viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quán triệt, tuyên truyền các kết luận, quy định của Đảng

Sáng ngày 25/01/2022, Đảng ủy Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Mục tiêu tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn Đảng bộ; giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lỗi và tư tưởng chỉ đạo của Đảng.

Ảnh buổi Hội nghị

Từ đó, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng bộ, vận dụng sáng tạo vào nhiệm vụ chính trị, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong lực lượng Cảnh sát cơ động.

Trường Phong - CSCĐ

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn