công an Đồng Tháp

null Công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2021

Chi tiết bài viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2021

Căn cứ Chương trình số 09-CTr/ĐUCA ngày 22/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Tỉnh; Chương trình số 02-CTr/UBKT ngày 22/12/2020 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Tỉnh về kiểm tra, giám sát năm 2021. Qua 06 tháng đầu năm 2021, Cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Công an Tỉnh đã thực hiện hoàn thành 46 cuộc kiểm tra đối với 02 tổ chức và 44 đảng viên; 12 cuộc giám sát đối với 08 tổ chức và 04 đảng viên. Trong đó: Ban Thường vụ Đảng uỷ giám sát 01 tổ chức, 02 đảng viên; Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ giám sát 04 tổ chức, 01 đảng viên. Các cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an cấp huyện đã thực hiện hoàn thành 28 cuộc kiểm tra đối với 01 tổ chức và 27 đảng viên; 08 cuộc giám sát đối với 04 tổ chức và 04 đảng viên.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 5

Nội dung kiểm tra, giám sát: về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấp hành quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; thực hiện Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW khóa XII, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUCA của Đảng uỷ Công an Tỉnh năm 2021;… Qua kiểm tra, đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, sửa chữa, không có trường hợp nào phải xem xét, đề nghị xử lý vi phạm.

Minh Tuấn

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn