công an Đồng Tháp

null Xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Chi tiết bài viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Sáng 9-12, tại Hội trường Diên Hồng, tòa Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” được ban hành, Đảng ủy Công an Trung ương đã có Chương trình hành động cụ thể về 2 nội dung, trong đó có nội dung về việc thực hiện Nghị quyết trong nội bộ CAND và lực lượng CAND thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhất là đã gương mẫu đi đầu trong đổi mới, tổ chức, tinh giản biên chế; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần yên dân; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, suy thoái trong CAND; thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030; Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an địa phương...

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh: Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, địa phương đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức của đảng viên, cán bộ trong tu dưỡng đạo đức, phẩm chất chính trị, rèn luyện, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, từng bước hạn chế và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; qua thực hiện, đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã phát huy tốt vai trò nêu gương, thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm; ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân được cải thiện, góp phần nâng cao niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh... Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp sẽ tập trung tối đa lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nước ta.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh dự Hội nghị

Thanh Thảo

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn