công an Đồng Tháp

null Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 12/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an...

Các đại biểu dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII


Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương…

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.


Về phía Đảng bộ CATW, lãnh đạo Bộ Công an có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong  Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; nguyên Ủy viên Đảng ủy CATW các nhiệm kỳ; cùng 344 đại biểu ưu tú đại diện 63 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ CATW…

Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Thượng tướng Bùi Văn Nam tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và trình bày Báo cáo kết quả phiên họp trù bị.


Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ: Năm năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; nhiều thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen tác động đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, điều hành của Chính phủ; sự phối hợp, hiệp đồng hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy chính quyền địa phương; sự tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; với tinh thần đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, Đảng ủy CATW và các cấp ủy trong Công an nhân dân (CAND) luôn kiên định, vững vàng; quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước quyết định đúng đắn, kịp thời nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác công an, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng; đạt được những kết quả rất quan trọng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, có ý nghĩa nổi bật, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặt ra những khó khăn, thách thức cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đòi hỏi Đảng bộ CATW và các tổ chức Đảng trong CAND phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đoàn Chủ tịch ra mắt Đại hội.


Trước những yêu cầu đòi hỏi đó, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII có nhiệm vụ rất quan trọng là tập trung kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện, đúng mức kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và bầu đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng ủy CATW cũng thường xuyên nhận được sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều ý kiến chỉ đạo rất sâu sắc, toàn diện và yêu cầu Đại hội Đảng bộ CATW phải gương mẫu, đi đầu, chuẩn bị và tổ chức Đại hội thật mẫu mực, tạo khí thế mới, niềm tin và thành công. Để thực hiện tốt nhất những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng đó, Đoàn Chủ tịch đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực vào các quyết định của Đại hội. Kết quả và sự thành công của Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đóng góp vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu khai mạc Đại hội.


Tại Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an đã điều hành phần thảo luận góp ý vào các Văn kiện của Đảng ủy CATW...

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ CATW đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VI. Đảng bộ CATW thực sự là Đảng bộ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an. Lực lượng CAND tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt công tác công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Trong 05 năm, lực lượng CAND đã quán triệt quan điểm chủ động tiến công, tích cực phòng ngừa; lấy phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính, công tác nắm tình hình đã chủ động và hiệu quả hơn; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các loại đối tượng phản động và số đối tượng cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước. Qua đó, đã giữ vững được an ninh quốc gia trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức rất lớn, không để xảy ra bị động, bất ngờ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: Đại hội Đảng bộ các cấp, hội nghị quốc tế, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2… Chủ động đẩy mạnh giải pháp đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thượng tướng Lê Quý Vương trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy CATW, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Đảng bộ CATW đã có nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Đảng bộ CATW cũng đã chủ động nhận diện và giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nổi lên trong 05 năm qua như tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm trên không gian mạng…; tích cực phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn; thu hồi cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt cao; là những dấu ấn tích cực, được coi là “điểm sáng” trong công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, Đảng bộ CATW cũng đã đổi mới phương pháp, chiến thuật đấu tranh với các tội phạm ma túy, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và Cảnh sát các nước xác lập chuyên án đấu tranh chung, nhờ đó đã phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia, nhiều tụ điểm ma túy phức tạp, thu giữ lượng ma túy đặc biệt lớn… Qua đó, kết quả công tác phòng, chống tội phạm đã đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội, Chính phủ đề ra; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai, tiêu cực; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy CATW đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch bệnh, vừa quyết liệt phòng dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân. Lực lượng CAND đã phát huy vai trò nòng cốt là một trong ba lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch; là nền tảng quan trọng để thực hiện thành công 05 nguyên tắc vàng trong phòng, chống dịch của Việt Nam được các nước, các tổ chức quốc tế ghi nhận. Lý luận nghiệp vụ kinh điển của lực lượng Công an: “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” đã trở thành biện pháp quan trọng hàng đầu được cả hệ thống chính trị áp dụng trong công tác phòng, chống dịch. Trong bối cảnh mọi người dân ở nhà bên gia đình, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ Công an đã hy sinh hạnh phúc riêng tư ngày đêm truy vết các trường hợp tiếp xúc, nghi nhiễm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa điểm cách ly, khoanh vùng, chống dịch…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự Đại hội.


Để làm được điều đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ CATW đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp mang tính “đột phá” và đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong xây dựng lực lượng CAND; là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22 về tiếp tục đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức bộ máy của lực lượng CAND đã được đổi mới theo hướng tinh gọn, đồng bộ, bảo đảm hoạt động nhịp nhàng, ổn định, giảm tầng nấc, trung gian trong điều hành, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đối với Công an các đơn vị, địa phương trên các mặt công tác công an. Ban hành, triển khai đồng bộ khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ theo 04 cấp Công an, tăng cường điều động cán bộ cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, đã bố trí Công an chính quy tại 8.621 Công an xã, thị trấn trên toàn quốc, đạt tỷ lệ 100%.

Toàn cảnh Đại hội.


Bên cạnh các mặt công tác đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ CATW cũng đã thật sự gương mẫu đi đầu trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, Phong trào CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp, các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, tác động tích cực đến chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CAND. Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều trường hợp cán bộ, chiến sỹ sai phạm, vi phạm được dư luận, nhân dân đánh giá cao. Từ tháng 12 năm 2015 đến nay, đã có 48 đồng chí cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh, 1.425 đồng chí bị thương trong khi thi hành công vụ...

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ CATW đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, chủ động, bản lĩnh, sáng tạo, nhạy bén, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy CATW đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong CAND. Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII được tiến hành công phu, bài bản, nghiêm túc, trách nhiệm theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Báo cáo chính trị của Đảng ủy CATW khóa VI trình Đại hội hôm nay là sự kết tinh trí tuệ của tập thể Đảng bộ CATW, phản ánh khách quan, toàn diện tình hình và kết quả các mặt công tác của Đảng bộ CATW trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, nhất là phương châm, chủ đề của Đại hội. Kết quả của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt biểu dương Đảng bộ CATW trong việc gương mẫu đi đầu trong tinh gọn, tổ chức bộ máy và gương mẫu đi đầu trong việc làm trong sạch đội ngũ; khẳng định, việc tinh gọn bộ máy, tổ chức theo mô hình mới được đánh giá như một bước đột phá về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của lực lượng Công an. Đảng bộ CATW cũng đã gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên lực lượng CAND luôn siêng năng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vì bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Qua đó làm tỏa sáng, sâu sắc hơn hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an, tô thắm Lá cờ truyền thống của lực lượng CAND Anh hùng. Đồng thời, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ CATW cũng đã thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm, tiêu cực. Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, việc chủ động xử lý cương quyết các sai phạm của cán bộ không làm giảm đi uy tín của lực lượng mà đã góp phần làm tăng uy tín của lực lượng Công an, càng chứng tỏ sức mạnh kỷ luật, sự trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của lực lượng CAND.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đặc biệt xuất sắc của Đảng bộ CATW và toàn lực lượng CAND trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, Đại hội tiếp tục thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, thẳng thắn, chân thành, cầu thị, phân tích sâu sắc hơn những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những nguyên nhân chủ quan để tiếp tục sửa chữa, khắc phục và cảnh tỉnh, phòng ngừa có hiệu quả. Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, “không được say sưa với chiến công, thành tích”; Đảng, Nhà nước và Nhân dân đang đòi hỏi và cần lực lượng CAND vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, Đảng bộ CATW cần làm sâu sắc và nhấn mạnh hơn nữa bài học dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng nói “Công an chúng ta là Công an của nhân dân, vì dân mà phục vụ”. Cán bộ, chiến sỹ Công an phải đoàn kết, nhất trí, thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình, lắng nghe ý kiến từ nhân dân. 

Bày tỏ nhất trí cao với Báo cáo chính trị trình Đại hội đã xác định rất đúng về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong nhiệm kỳ tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng CAND cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với CAND; mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an phải thấm nhuần sâu sắc nhận thức còn Đảng là còn mình. Lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân là bản chất và cội nguồn sức mạnh để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đảng bộ CATW cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Ngay trong năm 2021, Đảng bộ CATW phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; trên tinh thần đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Chủ động tham mưu, ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng bộ CATW ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Đảng bộ CATW cũng cần tập trung xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND trong thời kỳ mới, trở thành biểu tượng cao cả, cao đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND; vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Công an phải được lan tỏa trong toàn lực lượng và toàn xã hội; tiếp tục nâng cao tinh thần “vì nước quên thân – vì dân phục vụ”, “trọng dân, gần dân - lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”; phải giữ vững và mài sắc hơn “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ và toàn lực lượng. Chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, nhất là cán bộ cấp chiến lược; nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ và công tác công an, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Đảng bộ CATW cũng cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố hết sức thuận lợi và những nguy cơ, thách thức đang đặt ra; phải chủ động dự báo từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, an toàn, lợi ích quốc gia dân tộc; có chương trình, kế hoạch, đối sách đấu tranh cụ thể, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu, lực lượng Công an không chỉ đảm bảo tốt an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ môi trường hòa bình, ổn định mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc kiến tạo môi trường kinh doanh tốt, thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm... 

Các đại biểu tham dự Đại hội.

 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Đảng bộ CATW cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, cải cách hành chính, phục vụ tốt các yêu cầu chính đáng của mọi cá nhân, doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, nhất là với Quân đội nhân dân phát huy tốt vai trò nòng cốt của CAND trong xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Công an và Quân đội như hai cánh của con chim hoa bình, là thanh kiếm và lá chắn vững chắc để bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chủ động đẩy mạnh xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp với làm tốt công tác dân vận trên tất cả các địa bàn trong cả nước, nhất là các địa bàn tôn giáo, dân tộc, biên giới, hải đảo. Phối hợp với các ban, bộ, ngành, tham gia thẩm định các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc phòng với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, một giai đoạn mới đang mở ra cho đất nước chúng ta với nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có lực lượng CAND. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng CAND, sát cánh để động viên, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, những thành tích của CAND, của Đảng bộ CATW trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển. Đồng thời cũng luôn luôn kỳ vọng và đòi hỏi cao vào sự quyết tâm và ý chí, nghị lực của các đồng chí trong thời gian tới. Qua đó, tin tưởng rằng, Đảng bộ CATW sẽ phát huy hơn nữa những chiến công, thành tích đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND lập nên những chiến công, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng, của nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thay mặt Đảng bộ CATW, toàn thể cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND, phát biểu đáp từ tại Đại hội, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Đảng bộ CATW rất phấn khởi, tự hào được đồng chí Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tích cực đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đảng bộ CATW, toàn thể cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND xin hứa với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết thống nhất; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tuân thủ hiến pháp, pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh CAND; tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn