công an Đồng Tháp

null Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân

Chi tiết bài viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân

Sáng 14/5/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05); 03 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới (Chỉ thị số 04) và 04 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” (Cuộc vận động).

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ...

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05, Đảng ủy CATW, Bộ Công an xác định: Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị là nội dung công tác trọng tâm, thường xuyên, biểu thị tình cảm sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc nhằm khơi dậy niềm tự hào, truyền thống anh hùng vẻ vang, phát huy những phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ CAND Việt Nam “Vì nước quên thân, vì Nhân dân quên mình”. Đảng ủy CATW đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05; ban hành, thực hiện Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động - là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Thừa ủy quyền lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Thứ trưởng Lê Tấn Tới.

Báo cáo tóm tắt kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05, 03 năm thực hiện Chỉ thị số 04 và 04 năm thực hiện Cuộc vận động, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về tư thế, lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử. Vai trò nêu gương, nhất là việc nêu gương của lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CAND, được thực hiện nghiêm túc, góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Đại bộ phận CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, mưu trí, cần kiệm, liêm khiết, tận tụy trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; gương người tốt, việc tốt, hành động, nghĩa cử cao đẹp được đánh giá cao. Trên 500 mô hình, phần việc được triển khai có hiệu quả; 08 điển hình tiêu biểu được Trung ương khen thưởng; trên 300 điển hình CAND được vinh danh trong các chương trình giao lưu do Bộ Công an tổ chức. Nhiều gương điển hình tiêu biểu, gương anh dũng hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” tặng các cá nhân thuộc Bộ Công an

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hoan nghênh, biểu dương và ghi nhận những thành tích mà lực lượng CAND đã đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 05 năm qua.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Bộ trưởng Tô Lâm trao hoa và Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động

Thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 05 và Kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Lực lượng CAND tập trung nghiên cứu, đề ra các giải pháp, nội dung thiết thực để làm theo Bác, cũng chính là để nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ ngày càng vững mạnh. Quá trình triển khai thực hiện với quyết tâm cao, tạo hiệu quả đích thực, định lượng được kết quả trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, không để bị chi phối, áp lực của bất cứ tổ chức, cá nhân nào... Lấy kết quả công việc, sự hài lòng, tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí, thước đo chất lượng tổ chức và cán bộ, đảng viên, tăng thêm niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng CAND…

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả trách nhiệm nêu gương trong CAND; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy trình, quy chế công tác. Hình ảnh người chiến sỹ Công an khi tiếp xúc với dân hay trong cuộc sống hằng ngày chính là một phần hình ảnh của Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở của các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, mỗi CBCS Công an phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, tự nhận diện để phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; luôn nhớ lời Bác dạy: “Công an của ta là CAND, vì dân mà phục vụ và dựa vào Nhân dân mà làm việc” và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”…

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu mỗi CBCS CAND không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ... để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt; để có đủ kiến thức, trình độ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh với các đối tượng cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm ổn định xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng đất nước và sự bình yên của mỗi người dân.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới, quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 trong CAND. Trong đó, đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp cần tập trung thực hiện nghiêm túc Quy định số 01 của Đảng ủy CATW quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động để kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác...

Tổ chức tốt các hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn", tri ân những gia đình, cá nhân có công với cách mạng, các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương, bệnh binh Công an; giúp đỡ đồng bào những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đồng bào những nơi gặp thiên tai, bão, lũ; tăng cường giao lưu, kết nghĩa với các cơ quan, tổ chức quần chúng, qua đó củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Công an với các ban, bộ, ngành và các tầng lớp Nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân...

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã quyết định tặng Huân chương Quân công hạng Nhì đối với Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; tặng Huân chương Quân công hạng Ba đối với Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” đối với 08 cá nhân thuộc Bộ Công an đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Công an cũng trao Bằng khen của Bộ tặng 113 tập thể, 130 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động.

*Trước khi diễn ra Hội nghị, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự buổi Lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an và các điển hình tiên tiến CAND.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn