công an Đồng Tháp

null Khắc ghi và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Chi tiết bài viết Toàn dân bảo vệ ANTQ

Khắc ghi và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.”

Đó là Sáu điều dạy quý báu của Bác Hồ dành cho lực lượng Công an nhân dân được Người viết trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII vào ngày 11/3/1948.

Xuyên suốt 75 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không ngừng học tập, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy và thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra sức thi đua, lập nhiều chiến công trên mọi mặt công tác Công an, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với các lực lượng khác trong Công an nhân dân, lực lượng làm công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thấm nhuần sâu sắc tư tưởng vĩ đại và lời dạy của Bác: “Phải gần gũi nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân, xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được. Nhân dân có hàng triệu tai mắt. Nếu công an biết dựa vào nhân dân thì nhân dân sẽ là người giúp việc rất đắc lực của công an”. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những phong trào cách mạng của toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, là cơ sở để phát triển nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân kết hợp với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ họp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Trong nhiều năm qua, lực lượng làm công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an các cấp tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể địa phương xây dựng, củng cố, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, triệt xóa tệ nạn xã hội. Qua đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Bộ Công an đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, như: Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ “Về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”,..  

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng, duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động hiệu quả, tiêu biểu như “Tổ Nhân dân tự quản”, “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”, “Trạm dừng chân nghĩa tình”, mô hình “Tháo gỡ, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân”…. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Từ đó, người dân nâng cao cảnh giác và tự nguyện cung cấp hàng vạn nguồn tin có giá trị liên quan đến công tác an ninh, trật tự, giúp lực lượng Công an phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ việc, vụ án về hình sự, kinh tế, ma túy… đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân  kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và 75 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Công an nói chung và lực lượng làm công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng, vẫn luôn kiên định lập trường tư tưởng, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao đạo đức, tư cách người Công an cách mạng, ra sức thi đua, lập nhiều chiến công trên mọi mặt công tác Công an, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân, tô thắm thêm những trang sử vàng truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Đồng Tháp nói riêng.

  Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ

 

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn