ca

null THÔNG BÁO: Đối với công dân từ đủ 60 tuổi trở lên khi đi làm Căn cước công dân

HOME Thông tin cần biết

THÔNG BÁO: Đối với công dân từ đủ 60 tuổi trở lên khi đi làm Căn cước công dân

Công dân từ đủ 60 tuổi trở lên  khi đi làm CCCD thì không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh”, đó là nội dung được quy định tại Công văn số 667/HTQTCT-HT, ngày 11/6/2018 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thuộc Bộ Tư pháp.

          Khi công dân từ đủ 60 tuổi trở lên đi làm CCCD thì được giải quyết như sau:

          - Nếu xuất trình các giấy tờ tùy thân có trước và sau năm 1945 ở miền Bắc hoặc trước và sau năm 1975 ở miền Nam thể hiện thông tin có ngày, tháng sinh là sẽ được thu nhận hồ sơ cấp CCCD theo ngày, tháng sinh đó.

          - Nếu không có giấy tờ xác định thông tin về ngày, tháng sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 khi tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD theo quy định của pháp luật; trường hợp xác định được tháng sinh nhưng không xác định được ngày sinh thì sẽ lấy ngày sinh là ngày 01 của tháng sinh.

          - Nếu công dân từ đủ 60 tuổi trở lên, có yêu cầu đăng ký lại khai sinh để có ngày, tháng sinh phù hợp với các loại giấy tờ cá nhân khác thì cơ quan đăng ký hộ tịch vẫn sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

          Lưu ý: Công dân khi xác định ngày, tháng sinh nên đảm bảo thống nhất với các giấy tờ cá nhân, hạn chế sau này phải đi làm thủ tục điều chỉnh lại.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0693.620666 Email: congantinh@dongthap.gov.vn