ca

null Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 – Đại tá Trần Văn Đoàn

Chi tiết bài viết Công tác Nhân sự Bầu cử

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 – Đại tá Trần Văn Đoàn

          Đại tá Trần Văn Đoàn, sinh năm 1967, quê quán xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Trình độ Thạc sỹ Cảnh sát nhân dân. Chức vụ hiện tại: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Là Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại tá Trần Văn Đoàn đã được nhà nước trao tặng: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 4/2008: Đảng uỷ viên Đảng uỷ Công an tỉnh; Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng Công an tỉnh.

Từ 02/2012: Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Cao Lãnh; Uỷ viên UBND thành phố Cao Lãnh; Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an thành phố Cao Lãnh. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Từ 8/2016: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế. Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Từ12/2018: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Từ 01/2020: Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0693.620666 Email: congantinh@dongthap.gov.vn