công an Đồng Tháp

null Phụ nữ Công an Đồng Tháp “Chủ động, đoàn kết, sáng tạo, vì nhân dân phục vụ”

Chi tiết bài viết Hoạt động ngành

Phụ nữ Công an Đồng Tháp “Chủ động, đoàn kết, sáng tạo, vì nhân dân phục vụ”

Phụ nữ Công an Đồng Tháp hiện chiếm số ít so với quân số của Công an toàn Tỉnh. Tuy nhiên, cán bộ nữ Công an được bố trí ở hầu hết các lĩnh vực, địa bàn công tác, từ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đến cấp công an cấp huyện, cấp xã; từ địa bàn thành thị đến nông thôn, biên giới... Thực tiễn cho thấy, dù ở bất kỳ địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác nào, các chị cũng luôn phấn đấu, nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Với tinh thần Chủ động, đoàn kết, sáng tạo, vì nhân dân phục vụ”, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ nữ Công an toàn tỉnh đã từng bước trưởng thành và khẳng định được vị trí, vai trò, trách nhiệm trong công tác. Qua bình xét, đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm có 100% cán bộ nữ được xếp mức hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trở lên; trong đó có nhiều chị được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng”.

Trên lĩnh vực công tác an ninh, đối ngoại, Phụ nữ Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm bảo vệ an ninh chính trị trong tình hình mới; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo các cấp triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững ổn định chính trị trong nội địa, không để xảy rabị động, bất ngờ”; chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác hữu nghị với ty Công an PrayVeng, vương quốc Campuchia; tích cực tham gia thực hiện kế hoạch xây dựng 08 xã biên giới “an ninh, an toàn, an dân”; làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời tham mưu, giải quyết ổn định nhiều trường hợp khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp. Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; phòng chống xuất nhập cảnh trái phép...

Trên lĩnh vực công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Phụ nữ Công an toàn Tỉnh đã tham mưu lãnh đạo các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người và xâm hại phụ nữ và trẻ em, bảo vệ môi trường… Nhiều chị không ngại khó khăn, nguy hiểm trực tiếp tham gia tuần tra, kiểm soát địa bàn, đánh bắt đối tượng trong một số chuyên án; truy nã tội phạm; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục can phạm nhân tại các cơ sở giam giữ; thi hành án hình sự, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng…

Trên lĩnh vực công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Phụ nữ công an tham gia ở hầu hết các khâu, từ tỉnh đến cơ sở, trong nhiều lĩnh vực như: Cấp hộ chiếu, căn cước công dân, quản lý cư trú và nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý vũ khí, vật liệu nổ; tiếp công dân và cấp các loại giấy tờ đi lại trong mùa dịch... trong đó điển hình là tham gia Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp Căn cước công dân theo công nghệ mới. Năm 2021, phụ nữ Công an đã tích cực tham gia “Chiến dịch 100 ngày đêm cấp Căn cước công dân” trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ và chỉ tiêu được giao. Nhiều chị đã không quản khó khăn, thu xếp việc nhà để tham gia các tổ cấp Căn cước công dân lưu động, làm việc cả ban đêm, với tinh thần sẵn sàng phục vụ khi dân có nhu cầu. Đến nay lực lượng công an trên toàn Tỉnh đã nhận hồ sơ cấp 982.606 thẻ Căn cước công dân và cập nhật dữ liệu lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng tiến độ Bộ Công an giao; có 98 % người dân, tổ chức được khảo sát đánh giá mức độ hài lòng và rất hài lòng đối với công tác cải các thủ tục hành chính của Công an Đồng Tháp.

Trên lĩnh vực công tác phục vụ chiến đấu và xây dựng lực lượng, Phụ nữ công an thực hiện tốt chức năng tham mưu lãnh đạo các cấp đề ra chủ trương, biện pháp hiệu quả về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trậ tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh; tích cực, chủ động trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; tiếp nhận, mua sắm, cấp phát tài sản, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng; tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng; tham mưu thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cuộc hội nghị và bếp ăn tập thể, phục vụ tốt các đoàn khách đến làm việc tại Công an tỉnh.

Công tác cán bộ nữ, luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương quan tâm phân công, bố trí phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và điều kiện làm việc. Tính đến nay, cán bộ, chiến sĩ nữ trong lực lượng Công an Đồng Tháp có trình độ Thạc sỹ là 09 chị; Đại học, cao đẳng có 252 chị; Cao cấp lý luận chính trị có 12 chị; Trung cấp lý luận chính trị và tương đương có 225 chị. Hiện có 142 cán bộ, chiến sĩ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, chỉ huy; trong đó, quy hoạch lãnh đạo cấp Cục và tương đương là 01, lãnh đạo cấp phòng và tương đương 35; quy hoạch chỉ huy cấp đội 113. Có 31 cán bộ nữ tham gia cấp ủy, 01 chị giữ cương vị phó giám đốc Công an tỉnh, 10 chị là lãnh đạo cấp phòng và tương đương, 62 chị giữ chức vụ chỉ huy đội, xã, phường, thị trấn. Thực hiện đề án Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn Tỉnh, trong 02 năm qua đã có 25 chị đã tình nguyện về nhận công tác ở địa bàn cơ sở; tất cả đều có trình độ chuyên môn phù hợp, phát huy tốt năng lực, sở trường công tác chuyên môn.

Từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát từ cuối tháng 4/2021, các cấp Hội phụ nữa Công an toàn tỉnh đã chủ động xây dựng các kế hoạch, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch Covid – 19 – Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội”; phong trào thi đua “Phụ nữ Đất Sen hồng – Chung tay phòng, chống dịch Covid-19”; chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Nhiều hội Phụ nữ cơ sở đã linh hoạt, sáng tạo tổ chức, phối hợp đoàn thể cùng cấp, tham mưu với Cấp uỷ, Lãnh đạo đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch; quan tâm chia sẻ khó khăn với các gia đình chính sách, các cháu thiếu nhi và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông, thủy sản đến vụ thu hoạch giúp nông dân giảm bớt khó khăn về đầu ra. Các cấp Hội phụ nữ trong Công an toàn tỉnh đã tham gia nhắn 339 lượt tin ủng hộ chương trình “Quỹ văc-xin phòng, chống dịch Covid - 19”, với tổng số tiền 20.210.000 đồng. Tổ chức các đoàn thăm, tặng hàng nghìn phần quà, suất ăn miễn phí và trang thiết bị phục vụ phòng, chống Covid - 19, trị giá gần 01 tỷ đồng cho các cháu con cán bộ chiến sỹ là F0; cán bộ, hội viên đang công tác tại Công an xã, phường, thị trấn, học sinh và người đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tỉnh. Vận động hội viên tự nguyện đóng góp 26.130.000 đồng tổ chức các hoạt động chung tay phòng, chống dịch Covid-19.  Tổ chức tiếp nhận 02 tấn chanh và 1,5 tấn khoai lang sữa do nhà vườn và mạnh thường quân hỗ trợ gửi tặng người dân và lực lượng Công an Bình Dương. Phối hợp Đoàn Thanh niên, Công đoàn Công an Tỉnh tổ chức Đoàn thăm, trao tặng 700 kính chống giọt bắn, nguyên liệu pha chế 1.400 lít dung dịch sát khuẩn và nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Ủng hộ, tiêu thụ gần 05 tấn nông sản của nông dân.

Hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp Hội Phụ nữ phát động, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai và phát động cho phụ nữ Công an toàn tỉnh, gắn với các chủ đề hàng năm mang ý nghĩa thiết thực. Điển hình một số phong trào thi đua và công trình, phần việc như: Phong trào “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo Vì An ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; công trình “Hỗ trợ phụ nữ chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng”; công trình “Phụ nữ Công an Đồng Tháp làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và trật tự an toàn giao thông cho học sinh vùng sâu, vùng xa”; “Phụ nữ Công an Đồng Tháp thực hiện nụ cười thân thiện, ứng xử văn minh, lịch sự, hết lòng vì nhân dân phục vụ”; “Xây dựng phần mềm quản lý vụ việc”, “Làm hộ chiếu cho nhân dân vùng sâu, vùng xa”, “Căn nhà 500 đồng”, “Phụng dưỡng người có công”, “Cấp, phát thuốc miễn phí cho dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa”, “Tiếp sức trẻ em đến trường”, “Tổ tiết kiệm tương thân, tương ái”; “Phụ nữ Công an Đồng Tháp chủ động, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn - Chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp”...

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có 2.146 lượt cán bộ nữ công an được khen thưởng qua các đợt thi đua ngắn hạn và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” hàng năm; trong đó có 113 lượt nữ Công an được lãnh đạo Bộ Công anUBND tỉnh tặng Bằng khen, 04 chị được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng”, 209 lượt được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 1.267 lượt được công nhận danh hiệu“Chiến sĩ tiên tiến”. Sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid 19 năm 2021 của Công an Đồng Tháp có 18 nữ Công an được khen thưởng; trong đó có 01 chị được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 06 chị được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 11 chị được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Phụ nữ Công an Đồng Tháp đã và đang xây dựng nhiều chương trình kế hoạch hoạt động, đề ra những chỉ tiêu cụ thể để tiếp tục phấn đấu, đẩy mạnh công tác Hội và phong trào phụ nữ trên tinh thần Chủ động, đoàn kết, sáng tạo, vì nhân dân phục vụ”./.

Trần Phong Vũ

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn