công an Đồng Tháp

null Tổng kết công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân năm 2021

Chi tiết bài viết Hoạt động ngành

Tổng kết công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân năm 2021

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục đào tạo năm 2021 và triển khai công tác giáo dục, đào tạo năm 2022 trong Công an nhân dân.

Hội nghị đã đánh giá thực trạng công tác giáo dục, đào tạo năm 2021, những kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Dự báo tình hình có liên quan và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân năm 2022, trên tinh thần thích ứng với đại dịch Covid-19.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì Hội nghị tực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, nhà trường đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân; thống nhất cao hơn nữa nhận thức giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước; tiếp tục nghiên cứu đề xuất đổi mới công tác tuyển sinh phù hợp với đặc điểm tình hình và đặc thù của ngành Công an, siết chặt kỷ luật, kỹ cương chấp hành nghiêm về điều lệnh Công an nhân dân; công an các đơn vị, địa phương cần phối hợp với các đơn vị có chức năng thuộc Bộ Công an và các học viện, nhà tường Công an nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo và bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu công tác vững về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ.

Đoàn Diểu

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn