ca

null Bộ trưởng Tô Lâm vừa ký ban hành Thông tư số 44/2021/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân; Thông tư gồm 03 chương 13 điều

HOME Thông tin cần biết

Bộ trưởng Tô Lâm vừa ký ban hành Thông tư số 44/2021/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân; Thông tư gồm 03 chương 13 điều

Thông tư này quy định về đối tượng, mục đích, nguyên tắc, cách thức và nội dung thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân (CAND). Đối tượng áp dụng là các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Công an các đơn vị, địa phương), học viện, trường CAND (sau đây viết tắt là các trường CAND), sĩ quan, hạ sĩ quan CAND, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (sau đây viết tắt là cán bộ, chiến sĩ) và cơ quan, tổ chức, công dân có liên quan đến tuyển sinh vào CAND.

 

Ảnh minh họa

Chương II của Thông tư quy định cụ thể về nội dung công khai trong tuyển sinh vào CAND; hình thức công khai; thực hiện dân chủ trong sơ tuyển tuyển sinh; thực hiện dân chủ trong thi tuyển, xét tuyển; trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trực tiếp tổ chức hoạt động tuyển sinh vào CAND; trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CAND; trách nhiệm của công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong tuyển sinh. 

 

Theo đó, căn cứ đặc điểm, tính chất, độ mật, nội dung phải công khai, Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND sử dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai thông tin tuyển sinh vào CAND sau đây:


- Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương, các trường Công an nhân dân (nếu có);

- Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử;

- Thông báo bằng văn bản hành chính;

- Thông báo tại hội nghị cán bộ chủ chốt; hội nghị, giao ban đơn vị;

- Niêm yết tại trụ sở Công an các đơn vị, địa phương (từ cấp huyện trở lên), các trường Công an nhân dân;

- Trực tiếp thông tin cho cán bộ, chiến sĩ, công dân tham gia tuyển sinh và công dân cư trú trên địa bàn;

- Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thông tin về tuyển sinh vào CAND được thông báo theo các hình thức quy định nêu trên ít nhất 30 ngày trước ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

 

Đối với cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tuyển sinh phải chấp hành nghiêm quy chế, lề lối làm việc, điều lệnh CAND và quy định của Bộ trưởng Bộ Công an về quy tắc ứng xử của CAND. Phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của các văn bản do mình soạn thảo và kết quả giải quyết công việc được giao. Nghiêm cấm việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ công tác của mình để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cán bộ, chiến sĩ và công dân có liên quan. Nghiêm cấm hành vi nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác khi giải quyết công việc về tuyển sinh vào CAND.

 

Đáng chú ý, Thông tư này cũng quy định rõ công dân tham gia tuyển sinh hoặc có liên quan đến tuyển sinh vào CAND có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư này; được quyền hỏi, tìm hiểu những thông tin có liên quan đến tuyển sinh vào CAND (trừ các thông tin thuộc Danh mục bí mật nhà nước); chịu trách nhiệm về các ý kiến tham gia, giám sát, kiểm tra của bản thân; không  sử dụng việc thực hiện dân chủ để đưa thông tin, ý kiến không đúng đắn, thiếu khách quan gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tuyển sinh vào CAND; nghiêm cấm hành vi tặng tiền, tài sản hoặc lợi ích khác khi giải quyết công việc về tuyển sinh vào CAND.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/6/2021 và thay thế quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào CAND tại Thông tư số 03/2010/TT-BCA ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn công dân vào CAND.

 

File đính kèm

Thông tư số 44 quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào CAND.doc

Theo nguồn Cổng thông in diện tử Bộ Công an


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0693.620666 Email: congantinh@dongthap.gov.vn