ca

null Một số kết quả nổi bật về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

HOME Toàn dân bảo vệ ANTQ

Một số kết quả nổi bật về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với nội dung, hình thức phong phú và bám sát tình hình thực tế, đạt hiệu quả thiết thực. Lực lượng Công an toàn tỉnh Đồng Tháp đã làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân. Đặc biệt là lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã bước đầu tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, những vấn đề mới phát sinh, phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT) đã được giải quyết kịp thời; thường xuyên phối hợp củng cố, kiện toàn các mô hình, điển hình tiên tiến; phát huy cao vai trò nòng cốt của Tổ nhân dân tự quản trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cơ sở...Từ đó góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT ở địa phương.

Kết quả nổi bật cụ thể: Công an Tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tổ chức Hội nghị tổng kết các kế hoạch về phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 – 2020 và tổng thể Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến giấy tờ dân cư giai đoạn 2013 – 2020 trên địa bàn Tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 44 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới năm 2020; Kế hoạch số 03/KH-BCĐ-138/ĐP, ngày 05/01/2021 về việc phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn Tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 43/KH-BCĐ-138/ĐP, ngày 04/02/2021 về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021.

Đ/c Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp – Trưởng ban Chỉ đạo 138 Tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết các Kế hoạch về phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 – 2020

Tập trung vận động nhân dân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã, phường, thị trấn và trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tham gia đảm bảo ANTT, bảo vệ thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết, tuyên truyền vận động 185 lượt người dân (giảm 87 lượt so với cùng kỳ năm 2020) đến Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh khiếu kiện trở về địa phương; tiếp xúc, vận động 01 người dân (giảm 3 lượt so với cùng kỳ năm 2020) đi khiếu kiện tại Hà Nội trở về địa phương. Qua đó, có 698/698 khóm, ấp; 115/115 xã, 19/19 phường, 9/9 thị trấn; có 456/456 cơ quan, 75/75 doanh nghiệp, 511/511 nhà trường do cấp huyện quản lý; có 163/163 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh quản lý đăng ký thực hiện năm 2021; có 109/115 xã đạt Chỉ tiêu 19.2 về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên (chiếm tỷ lệ 95%); có 06/115 xã không đạt (chiếm tỷ lệ 5%). Hiện có 76/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Cao Lãnh đã hoàn chỉnh hồ sơ để Trung ương xem xét, công nhận đạt huyện nông thôn mới năm 2020.

Khảo sát đánh giá, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mô hình đảm bảo ANTT ở cơ sở. Kết quả: có 98 mô hình hoạt động hiệu quả (gồm 49 mô hình do Công an chủ trì, xây dựng, quản lý, hướng dẫn; 49 mô hình phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện). Nổi bật là: Mô hình “Tổ Nhân dân tự quản”; “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” (Nhân rộng tại 115/143 xã, phường, thị trấn với 299 tổ và 2.230 thành viên; quản lý 1.609 người nghiện ma túy tại cộng đồng; giáo dục tiến bộ 434/1.609 người nghiện, giới thiệu việc làm ổn định 29 người; “Camera an ninh”; "Câu lạc bộ người hoàn lương"... Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gắn, treo 551 biển Tổ Nhân dân tự quản, với số tiền 165,3 triệu đồng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh; triển khai thực hiện mô hình "Giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật" tại xã Tân Hội Trung và “Hàng rào an ninh” tại xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh; “Tiếng loa nông thôn mới” tại xã Phú Đức, huyện Tam Nông.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng đợt cao điểm đảm bảo ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán 2021, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân,...với nhiều hình thức tuyên truyền. Đã tuyên truyền được 903 điểm, có 18.296 lượt người tham dự.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải, Phó Đội trưởng – Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tuyên truyền Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân

Mặt khác, đăng tải, chia sẻ 3.188 tin, bài viết, 18 videoclip trên các trang mạng xã hội, Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh, Trang youtube “an ninh trật tự Đồng Tháp”; cấp phát 20.000 tờ bướm tuyên truyền về căn cước công dân, 2.352 móc khoá; 1.621 quyển tài liệu tuyên truyền Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp phát hình 13 Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc với 129 tin, 18 phóng sự; 08 phóng sự phát thanh; 02 bài hát. Phối hợp gửi đăng trên Báo Đồng Tháp, Báo CAND 99 tin, bài, góp phần đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh… người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 294 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: phục vụ điều tra, khám phá 71 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 117 đối tượng; phát hiện, triệt xóa 166 vụ tệ nạn xã hội, bắt 1.316 đối tượng; phát hiện 02 vụ, 04 đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ 2.2 kg pháo nổ; thu hồi 04 súng quân dụng, 17 súng tự chế và hơn 147 hung khí các loại. Tỷ lệ người chấp hành xong hình phạt tù về địa phương tái phạm tội xuống còn 0,6%, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 1,1%. Qua đó, có 06 tập thể, 20 cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  

Khen thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an Tỉnh đề nghị và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh phê duyệt hỗ trợ xây dựng 43 căn nhà đại đoàn kết cho Công an viên bán chuyên trách phụ trách ấp, Ban Bảo vệ dân phố, Tổ Bảo vệ Dân phố, Đội Dân phòng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở năm 2021; giải quyết chế độ chính sách cho Công an xã bán chuyên trách theo Nghị quyết số 337/2020/NQ-HĐND, ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức thăm hỏi 01 đồng chí Đội trưởng Đội dân phòng bị thương khi thi hành nhiệm vụ; cấp phát 193 bộ máy tính, máy in cho Công an xã, phường, thị trấn và vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, thăm hỏi, tặng quà và động viên lực lượng Bảo vệ dân phố bị thương khi làm nhiệm vụ

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh - Công an Tỉnh - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp trong thực hiện Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng trực chốt, tuần tra, kiểm soát người qua lại biên giới phòng, chống dịch Covid-19; tổng kết 05 năm Chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW-BCA, ngày 15/6/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an về thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2016-2021; phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/TW về “Quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020.

          Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0693.620666 Email: congantinh@dongthap.gov.vn