công an Đồng Tháp

null Công an Đồng Tháp: xử lý vi phạm hành chính – đúng người, đúng pháp luật

Chi tiết bài viết An ninh trật tự

Công an Đồng Tháp: xử lý vi phạm hành chính – đúng người, đúng pháp luật

Xử lý vi phạm hành chính là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng những biện pháp cưỡng chế do pháp luật quy định đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ sở để áp dụng biện pháp xử lí vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại trật tự quản lí nhà nước mà pháp luật quy định nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngay sau khi Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành. Công an tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt, tập huấn đến Công an địa phương và các đơn vị có liên quan. Hằng năm, Công an tỉnh đều xây dựng kế hoạch chỉ đạo về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trong đó nêu rõ nội dung và biện pháp, đối tượng tuyên truyền; từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, xây dựng ý thức thượng tôn và chấp hành pháp luật.

 

Qua 08 năm thi hành Nghị định số 81 của Chính phủ, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính. Nhìn chung, hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong thời gian qua thực hiện chủ yếu trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tệ nạn xã hội;… đối với tổ chức vi phạm chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc chấp hành quyết định xử phạt đạt tỷ lệ trên 90%.

08 năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã xử lý 367.323 vụ vi phạm, ban hành 378.785 quyết định xử phạt, số tiền phạt thu được là trên 454 tỷ đồng, số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu là trên 31 tỷ đồng, tạm giữ gần 100.000 tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính; có 3.238 trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính (giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; cơ sở giáo dục và cơ sở cai nghiện bắt buộc). Việc thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong thời gian qua luôn được đảm bảo đúng quy trình và người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính cơ bản chấp hành nghiêm.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc Nghị định số 81 của Chính phủ. Sau khi được Lãnh đạo đơn vị tổ chức triển khai việc thực hiện Nghị định cho các Đội, Trạm và cán bộ, chiến sỹ làm công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trong đơn vị thì từng cán bộ, chiến sỹ đã nắm vững những nội dung của Nghị định để áp dụng vào thực tiễn công tác. Ngoài ra, thông qua công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhân dân có lồng ghép một số nội dung cơ bản của Nghị định để người dân nắm và chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Qua đó, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đã ra quyết định xử phạt trên 120.000 trường hợp với số tiền gần 172 tỷ đồng; tước hơn 28.000 giấy phép lái xe các loại; đồng thời thông báo cho các cơ quan cấp giấy phép lái xe để phối hợp quản lý, không để người vi phạm báo mất để được cấp lại. Trên lĩnh vực đường thủy, đã ra quyết định xử phạt trên 64.000 trường hợp vi phạm, với số tiền hơn 135 tỷ đồng; tước 168 bằng chứng chỉ chuyên môn.

Có thể thấy, thời gian qua, Nghị định số 81 của Chính phủ đã được Công an tỉnh triển khai, phổ biến một cách nghiêm túc; định kỳ tổ chức rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh, kiểm tra trên một số lĩnh vực công tác; qua đó đã phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp chưa thực hiện đúng quy định; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Khó khăn còn tồn tại hiện nay là nhận thức pháp luật của một số đối tượng vi phạm pháp luật còn hạn chế (sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính thì cố tình chây lỳ, trì hoãn thi hành quyết định xử phạt; thậm chí là không chấp hành quyết định); sự phối kết hợp giữa các ban ngành, các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý xử phạt vi phạm hành chính đôi khi chưa chặt chẽ, thiếu đôn đốc, kiểm tra thi hành quyết định xử phạt vi phạm; cở sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (được quy định tại Điều 23) chưa được xây dựng...

Trong thời gian tới, để Nghị định số 81 của Chính phủ được thực thi theo đúng quy định pháp luật thì cần có một số giải pháp cụ thể sau: Sở Tư pháp cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cũng như trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân ở cơ sở, từ đó nâng cao nhận thức và tạo ra ý thức, trách nhiệm cao trong chấp hành pháp luật; tham mưu những điểm bất cập, vướng mắc trong hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, bảo đảm hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ngày càng hoàn thiện, thống nhất, có tính khả thi cao trong thực tiễn.

Thanh Thảo

Xem thêm các tin khác