ca

null 15 ngày quyết liệt đảm bảo an ninh, trật tự

HOME Chi tiết bài viết

15 ngày quyết liệt đảm bảo an ninh, trật tự


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn