ca

null NGĂN CHẶN HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP

HOME Chi tiết bài viết

NGĂN CHẶN HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn