công an Đồng Tháp

null Biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết An ninh trật tự

Biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng tỉnh Đồng Tháp

Năm 2014, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh đã tham mưu, đề xuất và được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất thực hiện “Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng tỉnh Đồng Tháp”. Qua hơn 05 năm thực hiện, đã giải ngân cho 722 người vay vốn, với số tiền 21 tỷ 145 triệu đồng (tỷ lệ thu hồi vốn vay là trên 80%), phần lớn người được hỗ trợ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, đến nay cuộc sống đã ổn định và đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng kéo giảm tình hình tội phạm xảy ra hàng năm trên địa bàn tỉnh (mỗi năm giảm trên 10% số vụ phạm pháp hình sự), góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự ở địa phương. Qua thống kê từ năm 2017 đến nay cho thấy, tỷ lệ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái vi phạm pháp luật luôn dưới 5% (Năm 2017: về 820 người, tái VPPL 23 người, tỷ lệ 2,8%. Năm 2018: về 809 người, tái VPPL 21 người, tỷ lệ 2,6%. Năm 2019: 730 người, tái VPPL 16 người, tỷ lệ 2,2%. Năm 2020 (đến ngày 31/8/2020): về 627 người, tái VPPL 06 người tỷ lệ 1%).

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn Quỹ trên địa bàn tỉnh đã tác động tích cực đến các mặt đời sống xã hội, nhận thức của xã hội về công tác tái hòa nhập cộng đồng đã được nâng lên một cách rõ nét, tạo được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của các ngành, các cấp, quần chúng Nhân dân gia đình, người thân của người được vay vốn; đặc biệt là giúp cho họ những người từng lầm lỡ, từng bước loại bỏ sự tự ti, mặc cảm, có nghị lực, có niềm tin phấn đấu vươn lên để hòa nhập với cộng đồng, với xã hội, từ đó ngày càng tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, của Nhà nước và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương.

(Hình ảnh trao Bằng khen của UBND Tỉnh

 cho UBND xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng)

Để ghi nhận những thành tích và động viên, khích lệ tinh thần đối với các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng tỉnh Đồng Tháp, trong đợt Sơ kết 05 năm thực hiện vừa qua, UBND Tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 12 cá nhân và Công an Tỉnh quyết định tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2015 - 2019.

Đợt khen thưởng này, là niềm động lực rất lớn để các ngành, các cấp nhất là cấp cơ sở tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa trong thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù có công ăn, việc làm ổn định cuộc sống, từ đó hạn chế tình trạng tái vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.

PHÒNG PC10.

Xem thêm các tin khác