công an Đồng Tháp

null Giữ vững an ninh, trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh

HOME Toàn dân bảo vệ ANTQ

Giữ vững an ninh, trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh

Năm 2022, quán triệt chủ trương của Bộ Công an, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Công an Tỉnh đã ban hành Kế hoạch để chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp công tác Công an nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025. 

Đoàn thẩm định nông thôn mới của Tỉnh đến phúc tra xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Cao Lãnh

Qua đó, lực lượng Công an các cấp đã làm tốt vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền ban hành Nghị quyết, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết kịp thời, ổn định không để xảy ra khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật vượt cấp; hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động, vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền như: lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị, họp Chi bộ, Chi đoàn, Hội phụ nữ; các buổi phát quà, cứu trợ, tri ân khách hàng, các buổi Hội thảo nông nghiệp; phát huy triệt để hiệu quả công tác tuyên truyền trên internet, zalo, facebook, cổng thông tin điện tử Công an Tỉnh... để tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ công chức, viên chức, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nắm, hiểu rỏ chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đã xây dựng 811 tin, bài, 46 phóng sự để đăng, phát tuyên truyền trên báo, đài; đăng tải, chia sẻ 51.268  tin, bài viết phục vụ tuyên truyền, định hướng dư luận, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; xây dựng, cấp phát 68.671 tờ bướm, 01 file ghi âm, 01 video clip, 01 đề cương phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm; tổ chức tuyên truyền được 1.926 điểm, có 202.485 lượt người dự; kết hợp chiếu phim phóng sự cho 2.015 lượt người dân đến thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính; treo 77 băng rôn tuyên truyền tại các bến khách ngang sông,... phục vụ công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh. Xây dựng mới 16 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường lực lượng hướng về cơ sở, đã bố trí trên 750 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền; mở 02 lớp tập huấn cho 621 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ theo dõi, tham mưu công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; mở 03 lớp tập huấn cho 301 là bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cở sở giáo dục, cơ sở điều trị nghịện năm 2022; mở 12 lớp tập huấn cho 1.007 Công an xã bán chuyên trách, phụ trách khóm, ấp; mở 03 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 225 Bảo vệ dân phố; tập huấn Tổ nhân dân tự quản được 10 điểm về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Cuối năm 2022 có: 106/115 xã đạt chỉ tiêu 19.2 (đạt tỷ lệ 92%).Tạo môi trường ổn định, lành mạnh, góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn