công an Đồng Tháp

null Nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu

Chi tiết bài viết Hoạt động ngành

Nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu

Thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và Nghị định 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý con dấu; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Công an Tỉnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công Quốc gia, dịch vụ công Bộ Công an tại Trung tâm kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đồng Tháp; tổ chức niêm yết công khai thủ tục, quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phối hợp các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức và cá nhân biết, thực hiện.

 

Từ tháng 10/2022 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 22 hồ sơ trực tuyến/51 hồ sơ trực tiếp trên lĩnh vực quản lý con dấu và 06/6 hồ sơ trực tuyến trên lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, đã tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhất là giảm chi phí, thời gian khi làm thủ tục hành chính, góp phần xây dựng Chính phủ số, Chính quyền thân thiện, thu hút đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên lĩnh vực này, đề nghị đăng ký qua địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn hoặc liên hệ số điện thoại 0693.620.272 và 0919.363.239 (ngoài giờ hành chính) để được hướng dẫn./.

PHÒNG CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn