công an Đồng Tháp

null Bước trưởng thành của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Chi tiết bài viết Hoạt động ngành

Bước trưởng thành của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Trải qua chặng đường lịch sử 55 năm xây dựng và trưởng thành (16/6/1967-16/6/2022), lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Công an Đồng Tháp đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Với vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng xây dựng phong trào đã chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng được nhiều mô hình điển hình tiên tiến; từ đó huy động được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, đảm bảo ổn định tình hình ANTT tỉnh nhà. Trãi qua 55 năm, những thành tích, chiến công của lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần xây đắp truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân như lời dạy của Bác “Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khng định vai trò, sức mạnh vô địch của Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung và bảo vệ ANTT nói riêng: Nhân dân là gốc, đoàn kết toàn dân là nn tảng sức mạnh, là động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ T quc. Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng luôn khẳng định: Sức mạnh của Công an nhân dân bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân; phong trào toàn dân bo vệ ANTQ là một trong những phong trào cách mạng của Đng, là nội dung quan trọng, biện pháp cơ bản và chiến lược của ngành Công an.

Phòng Xây dựng PTTDBVANTQ thăm, tặng quà Đại tá Phạm Hồng Ánh, Nguyên Trưởng phòng của đơn vị

Ngày 16/6/1967, Bộ Công an đã ban hành Quyết định thành lập “Phòng theo dõi phong trào Bảo vệ trị an và Xây dựng lực lượng Công an xã” trực thuộc Bộ trưởng Bộ Công an. Đến ngày 20/12/1981, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ra Quyết định thành lập “Cục Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ” trực thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, có trách nhiệm giúp Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND thống nhất quản lý, tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, xây dựng lực lượng Công an xã, Bảo vệ cơ quan, xí nghiệp và các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT trong toàn quốc. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã quyết định thành lập phòng xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Thượng tá Nguyễn Văn Mong, Nguyên Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: Trong quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng làm công tác phong trào thì nó trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn và thử thách, khó khăn nhất ở thời kỳ đầu là do từ nhận thức về công tác phong trào chưa có lan rộng; thứ hai về tổ chức, hệ thống làm công tác phong trào ở cơ sở chúng ta chưa có hình thành; từ đó công tác tuyên truyền, vận động của người dân gặp rất nhiều khó khan. Do vậy, đòi hỏi ban lãnh đạo của Phòng xây dựng phong trào trăn trở, suy nghĩ, tìm cách để tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh và được thuận lợi nữa là Ban Giám đốc Công an tỉnh rất là đồng tình, quan tâm chỉ đạo sâu sắc về công tác xây dựng phong trào trong thời điểm đó.

Phòng Xây dựng PTTDBVANTQ thăm, tặng quà Thượng tá Nguyễn Văn Mong, Nguyên Phó Trưởng phòng của đơn vị.

Kể từ ngày thành lập, lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh đã tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương. Nổi bật là các Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; thành lập Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn; phê duyệt “Đề án xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã ở Đồng Tháp giai đoạn 2002-2005, “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã ở Đồng Tháp giai đoạn 2006 - 2010”; ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bảo vệ ANTT, Đội Dân phòng, Tổ Dân phòng trên địa bàn tỉnh; Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến và tuyên dương những tập thể, cá nhân dũng cảm trong phòng, chống tội phạm, giai đoạn 2006 – 2016; Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc những năm đổi mới (1986 – 2000); tổ chức Hội thi Công an xã giỏi tỉnh Đồng Tháp; thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trong lực lượng Công an nhân dân; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020... Hàng năm, lực lượng này còn tham mưu, hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào ở các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, địa bàn biên giới, vùng tôn giáo, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp,nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”; vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; vận động đối tượng ra đầu thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng cháy, chữa cháy; giữ gìn trật tự an toàn giao thông…. Ông Lê Thành Công, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhận xét: “Trong thời gian qua phải nói rằng Công an Đồng Tháp đã phối hợp chặt chẽ các tổ chức thành viên xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở tại địa bàn dân cư rất là có hiệu quả; từ đó mà giảm bớt các loại tội phạm và đảm bảo tình hình ANTT ở địa phương; đặc biệt là các mô hình mà Công an phối hợp rất là có hiệu quả. Công an xã rồi Công an viên của xã phối hợp kết zalo với Tổ nhân dân tự quản, các hội quán rồi mô hình Công an nghe dân nói. Với mạng lưới 12.447 Tổ nhân dân tự quản mà Công an trên địa bàn toàn tỉnh đã phối hợp vừa qua rất là chặt chẽ với Ban công tác mặt trận để rồi phát huy vai trò mạnh mẽ của các Tổ nhân dân tự quản, các hội quán. Chính vì vậy đây là nơi cung cấp thông tin cho Công an để trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT ở địa phương.

Công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh; đã phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; là cơ sở để xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Trong đó mô hình “Tổ Nhân dân tự quản”, mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an thông báo kinh nghiệm, xây dựng và nhân rộng trên toàn quốc; tham mưu Công an tỉnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh chăm lo, hỗ trợ xây dựng 57 căn nhà đại đoàn kết cho Công an viên bán chuyên trách phụ trách ấp, khóm, Bảo vệ dân phố, Dân phòng có hoàn cảnh khó khăn; củng cố 143 Hội đồng bảo vệ an ninh, trật tự; 565 Đội Dân phòng, với gần 5.500 thành viên; 28 Ban Bảo vệ dân phố, 238 Tổ Bảo vệ dân phố với trên 1.000 thành viên. Sự phát triển của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh vững chắc. Nhiều người dân đã không ngại là tai mắt của Công an, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ Công an cơ sở cho dù phải đối mặt với nhiều hiểm nguy. Điển hình là ông Ngô Văn Cảnh, ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười tích cực trong truy bắt tội phạm trộm chó đã bị các đối tượng dùng súng bắn chó gây thương tích ở vùng ngực; hay ông Nguyễn Ngọc Điệp là người dân ngụ ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh cũng không ngại nguy hiểm đuổi theo và tấn công tội phạm trộm chó.

Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để chuyển hóa 57/65 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; xây dựng khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" hằng năm luôn duy trì ở mức cao (trên 90%) và xã đạt chỉ tiêu 19.2 về “An ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”, góp phần đạt chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Hiện có 103/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 huyện đạt chuẩn Huyện nông thôn mới là huyện Tháp Mười và huyện Cao Lãnh, 03 thành phố trên địa bàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Khi Công an tỉnh thực hiện Đề án điều động lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn. Nhiều đồng chí Công an xã bán chuyên trách từng gắn bó nhiều năm với Ngành đã phải nghỉ việc hoặc chuyển sang vị trí công tác khác. Đây thực sự là giai đoạn đầy khó khăn của lực lượng Công an xã bán chuyên trách. Thấu hiểu được sự trăn trở về con đường tương lai phía trước của các anh, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã khẩn trương phối hợp tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết hỗ trợ Công an xã, thị trấn bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở khi Công an xã, thị trấn và hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách khi không tiếp tục tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở; đồng thời chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Từ đó, các lực lượng này từng bước củng cố, kiện toàn về cơ sở pháp lý, bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động ngày một hiệu quả hơn, phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và giữ gìn ANTT ở cơ sở. Thượng tá Hồ Thanh Nhựt, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Đồng Tháp cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh để tham mưu cho Tỉnh, ủy, UBND Tỉnh triển khai, thực hiện tốt chương trình số 105 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; thứ hai tham mưu triển khai thực hiện tốt kế hoạch số  64 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện thông tư số 124 của BCA quy định về cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân đội, các ban ngành và MTTQ, xã hội các cấp để thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, thường xuyên rà soát, củng cố các mô hình đảm bảo ANTT;  kiện toàn Hội đồng bảo vệ ANTT ở xã, phường, thị trấn để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ cấp tỉnh đến cơ sở qua 55 năm xây dựng và trưởng thành có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh và cấp có thẩm quyền. Đó là nguồn động viên, cổ vũ kịp thời, phát huy vai trò và thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển vững mạnh.

Có được kết quả đó là nhờ Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo sát sao, triển khai kịp thời, nhanh chóng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; cụ thể hóa bằng các văn bản hướng dẫn cụ thể để các đơn vị tổ chức thực hiện; quá trình triển khai đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành và sự đồng tình hưởng ứng của quần chúng nhân dân; các địa phương được lựa chọn đều có đội ngũ cán bộ công an xã với những đồng chí có năng lực, kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, tạo nền tảng vững chắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thượng tá Nguyễn Văn Mong, Nguyên Phó Trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Đồng Tháp, Công an tỉnh Đồng Tháp tâm sự: “Chúng ta phải cố gắng hết sức để giữ gìn những thành quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mang lại trong công tác đảm bảo ANTT. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng phải luôn luôn đổi mới và xây dựng nhiều mô hình để cho nó phù hợp với tình hình thực tế. Mong rằng cán bộ làm công tác phong trào thì chúng ta phải thường xuyên học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như là tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an để từ đó chúng ta nghe dân nói, nói dân nghe, làm dân tincó như vậy chúng ta mới truyền đạt được thông tin, biện pháp, cách làm để cho người dân hiểu cùng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trải qua chặng đường xây dựng và trưởng thành, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an Đồng Tháp ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, không ngừng nỗ lực, học tập, rèn luyện theo 06 điều Bác Hồ dạy CAND, luôn xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của nhân dân.

                                                                                                 Thanh Thảo

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn