công an Đồng Tháp

null Chủ quyền không gian mạng: yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia

Chi tiết bài viết Hoạt động ngành

Chủ quyền không gian mạng: yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia

Vừa qua, tại Trường Đại học ANND đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp Bộ, với chủ đề: Bình luận khoa học sách “Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia” của tác giả, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Nội dung sách của Bộ trưởng Tô Lâm là công trình lý luận và thực tiễn, giải đáp nhiều vấn đề quan trọng đang đặt ra cho chủ quyền không gian mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Hội thảo bình luận khoa học sách

Cuốn sách đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, củng cố lý luận về An ninh không gian mạng. Trong đó, đã phản ánh đầy đủ, khá đậm nét về hệ thống mạng Internet; chỉ ra yếu tố cốt lõi của vấn đề chủ quyền Quốc gia không gian mạng như: chủ quyền quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền bên trong, và bên ngoài. Đưa ra các khái niệm về vấn đề chủ quyền quốc gia không gian mạng: Lãnh thổ mạng, biên giới mạng, vấn đề chiến tranh mạng, các phạm vi chủ quyền trên không gian mạng. Cuốn sách thể hiện tầm tư duy, tầm nhìn thời đại cũng như trí tuệ, sự sắc bén, thể hiện sâu sắc tâm huyết, trăn trở của tác giả với mục tiêu bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia.

Kết quả hội thảo sẽ cung cấp luận cứ khoa học thiết thực cho Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ tiếp tục tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chiến lược An ninh mạng quốc gia, Luật An ninh mạng.

                                         Thanh Thảo

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn