công an Đồng Tháp

null Việc thực hiện quy định tiếp công dân định kỳ của Trưởng Công an các cấp trong Công an tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Thông tin cần biết

Việc thực hiện quy định tiếp công dân định kỳ của Trưởng Công an các cấp trong Công an tỉnh Đồng Tháp

         Ngày 20/10/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 98/2021/TT-BCA quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/12/2021 thay thế Thông tư số 30/2015/TT-BCA ngày 03/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân. Theo đó, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện việc tiếp công dân định kỳ như sau:

          Giám đốc Công an tỉnh định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất 01 ngày (ngày 15 hằng tháng) tại Thanh tra Công an tỉnh; nếu trùng vào ngày nghỉ sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Giám đốc Công an tỉnh đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân

            Trưởng các đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh có trụ sở độc lập; Trưởng Công an thành phố, Công an huyện định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất 02 ngày tại địa điểm tiếp công dân của đơn vị mình. Thời gian cụ thể do Trưởng Công an các đơn vị, địa phương quy định. Thủ trưởng đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh có chung trụ sở không tổ chức tiếp công dân định kỳ nhưng phải tiếp công dân khi có yêu cầu.

Trưởng Công an xã, phường, thị trấn định kỳ tiếp công dân mỗi tuần ít nhất 01 ngày tại địa điểm tiếp công dân của đơn vị. Thời gian cụ thể do Trưởng Công an xã, phường, thị trấn quy định.

Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế và theo yêu cầu của cấp trên, Trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải tiếp công dân đột xuất.

          Cá nhân, tổ chức phải gửi đơn đăng ký gặp Trưởng Công an các cấp trước ngày tiếp dân định kỳ, trong đơn phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân, trình bày trung thực về nội dung, yêu cầu giải quyết đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Công an nhưng không được giải quyết để Trưởng Công an các cấp xem xét tiếp dân định kỳ.

Ban Biên tập

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn