công an Đồng Tháp

null Lực lượng Pháp chế Công an Đồng Tháp - Những chiến công thầm lặng

Trang chủ Hoạt động ngành

Lực lượng Pháp chế Công an Đồng Tháp - Những chiến công thầm lặng

Cách đây 46 năm, ngày 27/10/1975, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ký Quyết định số 2493/BNV thành lập Phòng Pháp chế trực thuộc Bộ trưởng. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự ra đời của lực lượng Pháp chế Công an nhân dân và từ đó đến nay, ngày 27/10 hằng năm được coi là Ngày truyền thống của lực lượng Pháp chế Công an nhân dân.

Ngày 15/5/1985, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 57-QĐ/BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức Pháp chế ở các đơn vị, địa phương, Tổ Pháp chế trách thuộc Phòng Tham mưu Tổng hợp Công an Đồng Tháp được thành lập. Năm 1987, thực hiện chủ trương sắp xếp lại tổ chức theo hướng thu gọn đầu mối và từ sự thay đổi của tổ chức Pháp chế ở Bộ Nội vụ thì vụ Pháp chế bị giải thể, các tổ chức Pháp chế Công an các tỉnh, thành phố cả nước đều giải thể, tuy nhiên Công an tỉnh vẫn duy trì thực hiện việc phân công cán bộ kiêm nhiệm theo dõi công tác Pháp chế. Ngày 22/02/2002, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 41/QĐ-CAT về việc thành lập Đội Pháp chế - Thi hành án phạt tù chuyên trách về công tác Pháp chế và Thi hành án phạt tù. Sau nhiều lần đổi tên, ngày 15/7/2019, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 13/QĐ-CAT quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đội Pháp chế và quản lý khoa học thuộc Phòng Tham mưu.

Với chức năng tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh các chuyên đề về pháp luật, tư pháp, cải cách hành chính; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm chất lượng, hiệu quả đòi hỏi đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác Pháp chế luôn đổi mới phong cách làm việc, hội tụ kiến thức sâu rộng, toàn diện trên các mặt công tác, tư duy sâu sát, tận tụy trong công việc… Từ nhiệm vụ đặc thù đó, những năm qua, lực lượng Pháp chế Công an Đồng Tháp luôn khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự học, tự rèn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ....

Hàng năm, lực lượng Pháp chế đều chủ động tổ chức nghiên cứu góp ý nhiều văn bản quy phạm pháp luật, sơ kết, tổng kết các chuyên đề; tham mưu ban hành nhiều Kế hoạch triển khai thi hành các Bộ luật, luật liên quan đế ANTT; tham mưu tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; làm tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác pháp chế; tham mưu tổ chức nhiều Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn chuyên sâu các luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đăng tải nhiều văn bản quy phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh phục vụ yêu cầu khai thác, nghiên cứu của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; công tác theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật từng bước đi vào nề nếp, có chiều sâu; tham gia các đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật trên nhiều lĩnh vực, nhất là kiểm tra việc thi hành pháp luật trên lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính; kịp thời tham mưu chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai phạm, vi phạm, sơ hở, thiếu sót và kiến nghị, đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể để khắc phục những khó khăn, vướng mắc; qua đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân, tích cực tham gia vào công tác bảo đảm An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Cán bộ Đội Pháp chế và quản lý khoa học đang làm việc

Thông qua công tác theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ, lực lượng Pháp chế đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đọa của lãnh đạo các cấp, tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chấp hành, áp dụng các quy định pháp luật. Bên cạnh đó, xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Pháp chế đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, từng bước đơn giản hoá các thủ tục hành chính; đặc biệt là các thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức, công dân…

Trải qua 46 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Pháp chế Công an Đồng Tháp ngày càng phát triển lớn mạnh, đã có nhiều nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Công an các cấp đã phát huy được trí tuệ, tài năng, đi sâu nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phục vụ có hiệu quả cho công tác bảo vệ an ninh trật tự, tấn công địch và các loại tội phạm, xây dựng lực lượng Công an nhân dân…. Ghi nhận những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Pháp chế được Bộ Công an, UBND Tỉnh, Sở Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều Bằng khen Giấy khen; được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

 Nhìn lại chặng đường 46 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Pháp chế Công an Đồng tháp tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng rèn luyện, tư dưỡng phấm chất đạo đức, học tập, nâng cao năng lực, trình độ công tác, phấn đấu thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao… góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thanh Thảo - Hoàng Vũ

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn