công an Đồng Tháp

null Hội nghị ký kết quy chế phối hợp liên ngành

Trang chủ Hoạt động ngành

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp liên ngành

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của liên ngành Trung ương về thi hành án hình sự. Để thực hiện đồng bộ, thống nhất và bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành theo quy định pháp luật trong thực hiện công tác thi hành án hình sự, Công an Tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh (Viện kiểm sát Tỉnh), Tòa án nhân dân Tỉnh (Tòa án Tỉnh) xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Được sự thống nhất của lãnh đạo ba ngành Tỉnh, ngày 01/7/2022, tại trụ sở Khối Cảnh sát nhân dân đã tiến hành tổ chức buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện công tác thi hành án hình sự, với thành phần tham gia gồm: đồng chí Thượng tá Bùi Đức Tài - Phó Giám đốc/Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an Tỉnh, đồng chí Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng Viện kiểm Tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Mỹ - Phó Chánh án Tòa án Tỉnh và lãnh đạo một số Phòng nghiệp vụ của ba đơn vị, cùng với đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh.

(Hình ảnh buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp)

Quy chế phối hợp gồm: 03 Chương, 20 Điều quy định rõ mục tiêu, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, trình tự phối hợp giữa Công an - Viện kiểm sát - Tòa án trong thực hiện công tác thi hành án hình sự và trách nhiệm của từng đơn vị. Trong đó, đã cụ thể hóa nhiều quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2019, công tác tạm hoãn xuất cảnh, công tác kiểm tra, hướng dẫn và giải quyết những vấn đề khác có liên quan đến công tác thi hành án hình sự; tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao giữa các đơn vị thuộc Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án trong trao đổi thông tin phục vụ công tác thi hành án hình sự.

       Việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành là cơ sở pháp lý, tạo ra một quy trình chặt chẽ để thi hành hiệu quả các bản án, quyết định thi hành án có hiệu luật pháp luật, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn công tác thi hành án hình sự hiện nay, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh./.

PHÒNG THAHS & HTTP

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn