công an Đồng Tháp

null Những điểm mới trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy

Trang chủ Thông tin cần biết

Những điểm mới trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy

          Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội thông qua ngày 30/3/2021 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 có nhiều điểm mới, phù hợp với tình hình thực tế và khắc phục những bất cập, hạn chế của quy định cũ.

Đáng chú ý, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đưa vấn đề quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy thành một chương mới với 5 Điều để quy định chặt chẽ việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần “giảm cầu” về ma túy. Tại Điều 23 Luật Phòng, chống ma túy mới quy định người sử dụng trái phép chất ma túy bị quản lý ngay từ lần đầu. Thời gian quản lý là một năm kể từ ngày có quyết định quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi cư trú là biện pháp phòng ngừa mang tính nhân văn sâu sắc nhằm giúp người sử dụng trái phép chất ma túy không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của họ.

Hiện trường một vụ sử dụng trái phép chất ma tuý

Trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời gian quản lý bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị xác định tình trạng nghiện và lập hồ sơ cai nghiện tự nguyện hoặc cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Bên cạnh đó, Luật Phòng, chống ma túy mới cho phép người nghiện ma túy được đăng ký một trong các hình thức cai nghiện tự nguyện như: cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện. Trường hợp người nghiện ma túy không đăng ký cai nghiện tự nguyện thì bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đây cũng là một trong những quy định mới, thể hiện quyền con người, nhất là quyền của người nghiện được lựa chọn hình thức cai nghiện ma túy.

Ngoài ra, Luật cũng quy định việc lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Độ tuổi này chưa có quy định trong Luật cũ. Tại Điều 33 Luật Phòng, chống ma túy mới quy định người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp: (1) Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dt cai nghiện ma túy tự nguyện; (2) Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy; (3) Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.

Thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng. Việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ scai nghiện bắt buộc do Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định không phải là biện pháp xử lý hành chính.

Luật còn quy định việc quản lý sau cai tại nơi cư trú đối với người hoàn thành các chương trình cai nghiện tự nguyện, bắt buộc. Theo đó, người đã hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện, người đã hoàn thành điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành việc cai nghiện hoặc chấp hành xong quyết định. Người đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định.

Người đang trong thời gian quản lý sau cai mà tái nghiện thì bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Như vậy, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định rất chặt chẽ việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật cũng như tính khả thi, góp phần giảm nguồn 'cầu' về ma túy, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy.

Ngọc Minh - Phòng CSMT

                   

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn