công an Đồng Tháp

null Tài khoản định danh điện tử và những lợi ích mang lại

Trang chủ Thông tin cần biết

Tài khoản định danh điện tử và những lợi ích mang lại

Từ ngày 25/2/2022, Bộ Công an đã triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Để tìm hiểu về trình tự, thủ tục cấp số định danh điện tử và việc triển khai, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ công tác chyển đổi số, giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Phòng Cảnh sát quản lý chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã có những trao đổi với phóng viên để làm rõ những nội dung trên.

+ Phóng viên: Thưa Thượng tá, từ 25/2, Bộ Công an đã triển khai cấp số định danh điện tử, việc cấp số định danh điện tử ở Công an Đồng Tháp sẽ được thực hiện như thế nào?

+ Thượng tá Trần Thanh Phong, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an Đồng Tháp:

Định danh xác thực điện tử hay gọi cách khác là tài khoản định danh điện tử là định dạnh được tập hợp từ tên đăng nhập và mật khẩu. Tên đăng nhập là mã số định danh cá nhân của mỗi công dân được nhập trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng là số Căn cước công dân (CCCD) nếu mà những người dân đã được làm căn cước. Mật khẩu thì được nhắn tin trên điện thoại di động theo chủ quyền của người dân và được trả lời bằng mã SMS. Mật khẩu này thì người dân sẽ đảm bảo bí mật trong quá trình khai thác sử dụng tài khoản định danh của mình.

Về tính năng ứng dụng của định danh điện tử thì định danh điện tử có thể tích hợp tất cả các tài liệu thuộc quyền sở hữu, chứng chỉ của mỗi người dân để phục vụ cho người dân trong giao dịch điện tử hành chính công trong suốt quá trình sử dụng tài khoản định danh điện tử của mình.

Về lợi ích thì khi mỗi công dân sử dụng số định danh điện tử thì tạo được môi trường giao dịch hành chính công trực tuyến và người dân có thể giao dịch hành chính công ở mọi lúc, mọi nơi; không phải đi lại cũng không phải tốn nhiều thời gian làm nhiều loại thủ tục như trước đây.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an thực hiện theo Đề án thì Công an tỉnh đã chỉ đạo cho Công các đơn vị, địa phương sẽ thực hiện việc tiếp nhận việc cấp định danh điện tử cho công dân chưa làm Căn cước công dân hoặc là công dân đã làm CCCD. Ở Công an huyện thì tại Đội Quản lý hành chính, ở Công an tỉnh thì tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh. Thủ tục cấp số định danh điện tử thì cũng đơn giản, đối với người dân đã được cấp CCCD thì khi muốn được cấp số định danh cá nhân thì người dân đến nơi cấp CCCD của cấp huyện hoặc là cấp tỉnh sẽ được cán bộ hướng dẫn và thu nhận hồ sơ để cấp số định đanh điện tử. Đối với người dân mà chưa được là CCCD mà muốn cập nhật số định danh điện tử thì khi làm CCCD thì cán bộ cấp CCCD sẽ thu nhận và cấp số định danh điện tử cùng lúc với cấp CCCD. Về chi phí thì tất cả đều không có chi phí.

+ Phóng viên: Trình tự, thủ tục cần thiết để được cấp số định danh định tử là gì?

+ Thượng tá Trần Thanh Phong, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLLHC về TTXH, Công an Đồng Tháp

Đối với người dân khi chưa được cấp CCCD thì muốn được cấp số định danh cá nhân thì người dân sẽ đến nơi cư trú thông tin số định danh cá nhân và cung cấp thêm số điện thoại do mình sở hữu, cung cấp địa chỉ thư của số định danh điện tử nếu mình có. Đối với người dân đã được cấp CCCD thì khi đến nơi cấp CCCD cung cấp thêm số điện thoại di động do mình sở hữu hoặc là cung cấp địa chỉ chứng thư cá nhân mình là đủ.

+ Phóng viên: Hiện nay, người dân nghe nói nhiều về Đề án 06, đồng chí cho biết thêm một số nội dung trọng tâm của Đề án này là gì? Qua đó, mỗi người dân bắt buộc phải có số định danh điện tử hay không? Vì sao?

+ Thượng tá Trần Thanh Phong, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an Đồng Tháp

 Ngày 03/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 06 để phê duyệt Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư và xác thực định danh điện tử để phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Về đề án này nhằm mục đích đến 05 tiện ích: tiện ích thứ nhất là phục vụ cho giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ cho giải quyết hành chính công, có nghĩa là chúng tôi sẽ tiến tới chuyển đổi từ giao dịch hành chính trực tiếp sang giao dịch hành chính trực tuyến. Tiện ích thứ hai là phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Tiện ích thứ ba là phục vụ cho công dân số có nghĩa là mục tiêu đến năm 2025 thì mỗi người dân sẽ có mã số định danh điện tử để giao dịch hành chính công trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực có liên quan. Mục tiêu thứ tư là từng bước sẽ hoàn thiện hệ sinh thái để mà phát triển ứng dụng và khai thác bổ sung, làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Mục tiêu thứ năm là phục vụ cho công tác quản lý của các cơ quan tổ chức.

+ Phóng viên: Mỗi người dân có bắt buộc phải có số định danh điện tử hay không? Vì sao?

+ Thượng tá Trần Thanh Phong, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLLHC về TTXH, Công an Đồng Tháp

Hiện nay thì chưa bắt buộc người dân phải có số định danh điện tử. Nhưng trong thời gian tới, các cơ quan tổ chức sẽ kết nối dữ liệu chuyên ngành đên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phục vụ giao dịch trực tuyến. Khi người dân muốn tham gia giao dịch hành chính công trực tuyến thì phải có số định danh điện tử; do đó đề nghị mỗi người dân cũng nên tham gia để chúng ta có số định danh điện tử để giao dịch hành chính cho nó tiện ích sau này.

+ Phóng viên: Để thực hiện tốt Đề án 06 thì mỗi người dân và đơn vị cần làm gì?

+ Thượng tá Trần Thanh Phong, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLLHC về TTXH, Công an Đồng Tháp

Chúng tôi cũng đang hoàn thiện về cơ sở pháp lý nghĩa là ban hành nhiều văn bản và hình thành các bộ phận chỉ đạo điều hành ở các cấp để triển khai thực hiện Đề án và chúng tôi cũng tập trung công tác truyền thông và tập trung đào tạo công tác đào tạo nguồn nhân lực, tập trung trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho Đề án. Đề nghị mỗi người dân cũng nên quan tâm, theo dõi và chia sẻ quá trình thực hiện Đề án này đối với địa phương mình. Trước mắt, người dân cũng nên kiểm tra lại các thông tindữ liệu cá nhân  của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD. Những người chưa làm CCCD thì cũng nên đi làm CCCD để có điều kiện được cấp số định danh điện tử để tham gia hoàn thành tốt Đề án này.

+ Phóng viên

Xin cảm ơn Thượng tá với những thông tin bổ ích nêu trên.

Xem thêm các tin khác


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn